Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Журнал "Лінгвістика" by Title

Browsing Журнал "Лінгвістика" by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ткач, Л. О.; Ткач, Л. О.; Tkach, L. O.; Прокопова, А. Ю.; Прокопова, А. Ю.; Prokopova, A. Yu. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Рекламні тексти, вміщені в періодичних виданнях кінця XIX – першої половини XX ст., що виходили українською мовою як в Україні, так і за її межами, становлять важливе джерело історичної, лінгвальної та соціокультурної ...
 • Дидик-Меуш, Г. М.; Дыдык-Меуш, А. М.; Dydyk-Meush, H. M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті проаналізовано атрибутивні словосполучення на базі рукописної пам’ятки II повловини XVII ст. „ Юридика монастиря святого Юрія ( 1578 – 1596 гг. )”. Із тексту ексцерповано всі прикметники-атрибутиви, встановлено ...
 • Царьова, І. В.; Царёва, И. В.; Tsareva, I. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті розглянуто архітектоніку обрядодій власне весільного циклу східнослобожанських говірок. З’ясовано, що актуальним і важливим є вивчення обрядових фразеологізмів, які розкривають нові аспекти етнокультурної семантики ...
 • Моісеєнко, О. Ю.; Моисеенко, Е. Ю.; Moiseyenko, E. Yu. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Метою статті є розгляд на матеріалі східноафриканського варіанта англійської мови лінгвістичних проявів культурної гібридизації, яка є основним трендом культурної глобалізації та передбачає діалектичну взаємодію між ...
 • Мельник, О. А.; Мельник, О. А.; Melnik, O. A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто питання дефініції терміна „емпоронім”, розкрито регіональні особливості номінації торгових об’єктів Вінниччини на фонетичному, лексичному, морфологічному рівнях, досліджено причини появи русизмів і ...
 • Пожидаєва, І. В.; Пожидаева, И. В.; Pozhidaeva, I. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті вивчено лінгвістичні традиції дослідження епістолярного дискурсу. Комунікативно-прагматична організація блогу поєднує в собі характеристики епістолярного дискурсу та дискурсу класичного щоденника, тобто виявляє ...
 • Ковальова, Н. О.; Ковалёва, Н. А.; Kovaljova, N. О. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті досліджено значення семантичного суб’єкта в складі односуб’єктного та двосуб’єктного допустового речення в українській науковій мові. Розглянуто семантичні функції суб’єктів цих речень, їхню комунікативну спрямованість ...
 • Дхея, Султан Юсуф; Дхея, Султан Юсуф; Dhea, Sultan Yusuf (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У пропонованій розвідці автор звернувся до концепції свого керівника – проф. А. Зеленька. Робить це з метою підтвердити свою спадкоємність у дослідженні обраного аналізу матеріалу. Він наголошує, що не має на меті відтворити ...
 • Колесникова, Л. Л.; Колесникова, Л. Л.; Kolesnykova, L. L. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто один із архетипних символів – символ вогонь, який сягає давньої міфології й віддавна є об’єктом, ритуальних дій, репрезентантом етнічних стереотипів. Його природу досліджено як готову систему образів, ...
 • Скорофатова, А. О.; Скорофатова, А. А.; Skorofatova, A. O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті зазначено, що предметом багатьох правничих дискусій є лінгвістичний статус мови права, який визначається співвіднесенням її ознак з ознаками національної мов. Авторка обґрунтовує положення про те, що правова мова ...
 • Шлапаков, О. С.; Шлапаков, О. С.; Shlapakov, O. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено аналізу форм реалізації мовленнєвого акту „побажання” в англійській, французькій, українській і російській мовах. Побажання є мовним вчинком, викликаним наміром адресанта, що дозволяє віднести його до ...
 • Білик, Я. С.; Билык, Я. С.; Bilyk, Y. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Статтю присвячено розгляду дієслівних словосполучень з локативними семантичними відношенням з в (у) у східностепових говірках Донеччини. Залежними компонентами в конструкціях з локативними відношеннями є іменники в знахідному ...
 • Unknown author (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014-05-16)
 • Unknown author (2015)
  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14444–3415 ПР видано Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Журнал унесений до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14444–3415 ПР видано Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Журнал унесений до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Головний редактор К. Д. Глуховцева, доктор філологічних наук, професор Члени редакційної колегії: П. Ю. Гриценко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Головний редактор : К. Д. Глуховцева. Члени редакційної колегії : П. Ю. Гриценко, С. Я. Єрмоленко, А. С. Зеленько, Г. П. Ковальов, О. О. Лєщинська, В. М. Мокієнко, О. А. Стишов, О. О. Тараненко, ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Головний редактор К. Д. Глуховцева, доктор філологічних наук, професор Члени редакційної колегії: П. Ю. Гриценко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Головний редактор К. Д. Глуховцева, доктор філологічних наук, професор Члени редакційної колегії: П. Ю. Гриценко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account