Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Журнал "Лінгвістика" by Issue Date

Browsing Журнал "Лінгвістика" by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Білик, Я. С.; Билык, Я. С.; Bilyk, Y. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Статтю присвячено розгляду дієслівних словосполучень з локативними семантичними відношенням з в (у) у східностепових говірках Донеччини. Залежними компонентами в конструкціях з локативними відношеннями є іменники в знахідному ...
 • Волошинова, М. О.; Волошинова, М. О.; Voloshynova, M. O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті на фактичному матеріалі, зібраному в межах східнослобожанського діалектного масиву, представлено результати лексико-семантичного аналізу назв посуду для варіння їжі. Під час дослідження встановлено, що репрезентанти ...
 • Гороф’янюк, І. В.; Горофянюк, И. В.; Horofyanyuk, I. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Стаття презентує результати дослідження евристичного потенціалу мови фольклору для вивчення подільського діалекту на різних мовних рівнях. Предметом аналізу стала збірка О. Курило „ Матеріяли до діалектології та фольклористики ...
 • Колесников, А. О.; Колесников, А. А.; Kolesnykov, A. O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто основні основні ареально ревелантні,генетично евристичні та динамічні явища словотворення іменників в українських південнобессарабських говірках, які побутують в унікальному полілінгвальному і полі ...
 • Слободян, О. В.; Слободян, Е. В.; Slobodyan, O. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Народна географічна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини ще не було предметом спеціального вивчення. У статті описано народні географічні терміни на позначення лісу, здійснено їхній семантичний, етимологічний, ...
 • Ивко, А. С.; Івко, О. С.; Ivko, A. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  В статье определяются параметры формальных моделей образования универбов-глаголов, анализируемых с позиции теории номинатемы. Особенности номинатемы и ее реализаций дают основание для рассмотрения заявленной проблемы с ...
 • Мельник, О. А.; Мельник, О. А.; Melnik, O. A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто питання дефініції терміна „емпоронім”, розкрито регіональні особливості номінації торгових об’єктів Вінниччини на фонетичному, лексичному, морфологічному рівнях, досліджено причини появи русизмів і ...
 • Царьова, І. В.; Царёва, И. В.; Tsareva, I. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто сучасні тенденції дослідження юридичної лінгвістики. Проаналізовано лексико-семантичні процеси притаманні юридичній лексиці української мови: неосемантизацію та неологізацію. Простежено, що специфіка ...
 • Коваленко, Н. Д.; Коваленко, Н. Д.; Kovalenko, N. D. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  На сучасному етапі розвитку фразеології на особливу увагу заслуговує вивчення питання про просторове поширення та особливості вживання фразеологізму і власне його компонентів. Актуальними стали комплексні дослідження, у ...
 • Глуховцева, І. Я.; Глуховцева, И. Я.; Hluhovtseva, I. Ya. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті проаналізовано фразеологізми, вжиті С. Жаданом у творі „Месопотамія”. Доведено, що фраземікон автора становить більше 150 одиниць, серед яких переважають некодифіковані. Найбільша кількість некодифікованих ...
 • Ніколаєнко, І. О.; Николаенко, И. А.; Nikolaenko, I. O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто особливості використання письменниками розмовних елементів у творах художньої літератури. Наголошено, що дослідження індивідуального мовлення майстрів слова сьогодні актуалізовано й зумовлено тим, що ...
 • Моісеєнко, О. Ю.; Моисеенко, Е. Ю.; Moiseyenko, E. Yu. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Метою статті є розгляд на матеріалі східноафриканського варіанта англійської мови лінгвістичних проявів культурної гібридизації, яка є основним трендом культурної глобалізації та передбачає діалектичну взаємодію між ...
 • Гуменюк, Н. Г.; Гуменюк, Н. Г.; Humeniuk, N. H. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Статтю присвячено розгляду маніпулятивного складника політичного дискурсу Хілларі Клінтон в її виступ в Рено, Невада 25.08.2016 р. з погляду дейктичних полів. Наголошено, що цей виступ є водночас і аргументивним, і ...
 • Колесникова, Л. Л.; Колесникова, Л. Л.; Kolesnykova, L. L. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто один із архетипних символів – символ вогонь, який сягає давньої міфології й віддавна є об’єктом, ритуальних дій, репрезентантом етнічних стереотипів. Його природу досліджено як готову систему образів, ...
 • Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, Е. Д.; Hluhovtseva, K. D. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті описано назви дій, виконуваних під час будівництва житлових і нежитлових споруд, які зафіксовані в діалектних текстах- спогадах у східнослобожанських говірках. Автор доводить, що, описуючи дії, респонденти оперують ...
 • Ткач, Л. О.; Ткач, Л. О.; Tkach, L. O.; Прокопова, А. Ю.; Прокопова, А. Ю.; Prokopova, A. Yu. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  Рекламні тексти, вміщені в періодичних виданнях кінця XIX – першої половини XX ст., що виходили українською мовою як в Україні, так і за її межами, становлять важливе джерело історичної, лінгвальної та соціокультурної ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
 • Гайда, О. М. (2016)
  У статті розглянуто семантичну структуру прийменника отъ української мови XVI - XVII ст. Автори тогочасних граматик у своїх працях відносять досліджувану мовну одиницю до класу прийменників та вказують на її широку ...
 • Аркушин, Г.Л. (2016)
  Оскільки в репертуарі селян здебільшого зооніми великих домашніх тварин ‒ коней, корів, кіз, овець, свиней і т. д., а також котів, собак, гусей, курей, а в репертуарі містян ‒ лише найменування домашніх песиків, котів, ...
 • Барилова, Г. К. (2016)
  У статті проаналізовано систему номенів, виявлену в описі українських народних ігор з м’ячем „Пошивай”, „Стінки”, „Масловий м’яч”, які входять до лексико-семантичної підгрупи назв ігор з м’ячем. У дослідженому регіоні ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account