Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Синтаксис простого речення у поезії Євгена Маланюка

Show simple item record

dc.contributor.author Подворчан, А.З.
dc.date.accessioned 2021-06-23T08:35:09Z
dc.date.available 2021-06-23T08:35:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 37.036
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8360
dc.description Подворчан А. З. Синтаксис простого речення у поезії Євгена Маланюка / А.З.Подворчан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2021. - № 3 (341),квітень.- С. 37-42. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто особливості синтаксису простого речення на матеріалі поезії малих форм Євгена Маланюка. Проаналізовано та встановлено, що до стилістичних ресурсів простого речення належать особливі випадки вживання однорідності, різновиди простих моделей речення, наявність різноманітних ускладнювальних компонентів. Найвиразнішими синтаксичними конструкціями в поетичних текстах Євгена Маланюка є неповні речення. Поет нерідко використовує зворотній порядок слів: він переставляє члени речення для того, щоб викликати емоційні переживання (позитивні чи негативні почуття) у читача, акцентувати його увагу на конкретному члені речення, уміло послуговується продуктивними моделями речень, однак переважають прості речення з ускладненими компонентами. У результаті дослідження з’ясовано особливості синтаксичностилістичної організації мови поетичних творів: специфіка координації підмета і присудка, випадки зображального використання однорідних членів речення, виражальні можливості простого речення у поетичних текстах. Результатом проведеної роботи стало виокремлення особливостей синтаксично-стилістичної організації поетичного тексту автора. Результати дослідження дають змогу оцінити внесок поета у систему синтаксичних ресурсів українського художнього мовлення та визначити закономірності й тенденції розвитку літературної мови. Вивчення синтаксичного мовного аспекту поета Євгена Маланюка висвітлює індивідуальну неповторність поета. У перспективі вбачається дослідження синтаксису складного речення Є. Маланюка та вивчення особливостей мови публіцистики поета як унікального явища в історії української літературної мови. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries філологічні науки;
dc.subject синтаксис uk_UA
dc.subject стилістичні ресурси uk_UA
dc.subject види простого речення uk_UA
dc.subject види простого речення uk_UA
dc.subject ускладнювальні компоненти uk_UA
dc.subject Євген Маланюк uk_UA
dc.title Синтаксис простого речення у поезії Євгена Маланюка uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account