Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Show simple item record

dc.contributor.author Шехавцов, М. О.
dc.date.accessioned 2020-12-09T16:56:01Z
dc.date.available 2020-12-09T16:56:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 378.091.8:004:[316.485.26:004]
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6648
dc.description Шехавцов М. О. Розробка критеріїв сформованості інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни / М. О. Шехавцов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2019. - № 6 (329), Ч. І. - С. 72-79. uk_UA
dc.description.abstract У статті проведено науково-педагогічну діагностику реального рівня сформованості інформаційної культури майбутніх учителів в умовах інформаційно-гібридної війни, визначено сутність понять «діагностична діяльність» та «діагностика», схарактеризовано ключові функції та головну мету педагогічної діагностики (інформаційне забезпечення системи управління навчальним процесом в контексті визначення змісту і оптимальних методів навчання у конкретний момент навчального процесу). Розглянуто поняття «критерій» і «показник». У структурі інформаційної культури студентської молоді виокремлено такі компоненти як ціннісно-потребнісний, когнітивно-комунікативний, інтерактивно-технологічний і критично-рефлексивний. На основі означених компонентів інформаційної культури виділено наступні критерії: мотиваційно-аксіологічний, змістовно-процесуальний, прогностично-діяльнісний та аналітично-результативний. Представлено детальну характеристику кожного з критеріїв інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни. Відповідно до визначених критеріїв запропоновано відповідні у змістовному плані показники, які розкривають сутність як критеріїв, так і компонентів інформаційної культури. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject інформаційна культура uk_UA
dc.subject гібридна війна uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.title РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account