Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Визначення стану сформованості соціально- комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство»

Show simple item record

dc.contributor.author Самборська, Н.М.
dc.date.accessioned 2020-02-13T08:30:53Z
dc.date.available 2020-02-13T08:30:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378:[614.253:005.336.2]-057.875(045)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4917
dc.description Самборська Н.М. Визначення стану сформованості соціально- комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» / Н.М.Самборська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - №1 (324) червень. - С. 208 - 215 uk_UA
dc.description.abstract У статті представлено результати констатувального етапу експерименту з визначення стану сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство», що вивчався з метою виділення актуальності педагогічних перетворень, їх напрямів та умов у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Методичним інструментарієм діагностики слугували:Тест-опитувальник соціально комунікативної компетентності Є. Рогова; авторський опитувальник рівня сформованостісоціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство»; аналіз есе «Формула ефективного професійного спілкування». Подано результати кількісного та якісного аналізу дослідження; встановлено незадовільність стану сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер. Зазначено, що комплексними засобами, що сприяють формуванню означеної компетентності може бути система педагогічних умов, яка дозволить комплексно впливати на процес формування соціально- комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject майбутні фахівці зі спеціальності «Медсестринство» uk_UA
dc.subject соціально-комунікативна компетентність uk_UA
dc.subject рівень сформованості соціально-комунікативної компетентності uk_UA
dc.title Визначення стану сформованості соціально- комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account