Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Title

Browsing Навчально-методичні видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Боярчук, Е. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  В данном учебнике рассматриваются вопросы анатомии центральной нервной системы, эволюции и онтогенеза нервной системы. Материал учебника направлен на формирование у студентов прочной материальной базы для понимания сложного ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У даному підручнику розглядаються питання анатомії центральної нервової системи, еволюції та онтогенезу нервової системи. Матеріал підручника спрямований на формування у студентів стійкої матеріальної бази для розуміння ...
 • Боярчук, О. Д. (Альма-матер, 2008)
  Цей навчальний посібник являє собою великий матеріал, який у доступній формі розглядає особливості будови відділів ор-гана слуху, сучасні уявлення про природу звуку й теорії звукос-прийняття, основні питання фоніартрії й ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних і практич них робіт із загальної біології, складені відповідно до програми з біології для 11-річної школи рівня стандарту зі змінами. До робіт подано список необхідного ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних і практичних робіт із загальної біології, складені відповідно до чинної програми для 11-річної школи академічного рівня. До робіт подано список необхідного обладнання й ...
 • Вовк, С. В. (2015)
  Видання містить методичні розробки лабораторних досліджень, практичних робіт із біології тварин, складені відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних досліджень і ро- біт, дослідницьких практикумів з біології людини, складені відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним ...
 • Вовк, С. В. (2017)
  Видання містить розробки лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт із загальної біології, що складені відповідно до програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими ...
 • Боярчук, О. Д.; Виноградов, О. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Навчально-методичний посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт і включає найпоширеніші методики виявлення стресу, психологічні методики дослідження реактивної тривожності, методики визначення рівня ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У навчальному посібнику викладаються найсучасніші відомості про механізми стресу, що дозволять створити базу для розуміння закономірностей, які спостерігаються у людини. Важливе місце при цьому займає з одного боку біохімічна ...
 • Боярчук, О. Д.; Гаврелюк, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Дається опис лабораторних робіт з вивчення опорно-рухового апарату, фізіології нервової системи, аналізаторів, вищої нервової діяльності, системи крові, серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, обміну речовин ...
 • Виноградов, О. О.; Виноградова, О. А.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Навчальний посібник містить методичні рекомендації до практичних робіт з вікової фізіології і включає методики дослідження рівня й гармонійності фізичного розвитку, оцінки склепіння стопи, функціонального стану серцево-судинної ...
 • Виноградов, О. О.; Ропаєва, М. О.; Гужва, О. І.; Радченко, А. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним основам десмургії – науки о техніці правильного застосування пов’язок. У посібнику представлено загальні відомості про пов’язки, історію розвитку десмургії, а також ...
 • Исаева, Р. Я.; Гаврилюк, Ю. В. (2014)
  Учебное пособие для студентов 5 курса специальности «Биология» для изучения курса «Лекарственные растения»
 • Гаврюшенко, Г. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  До змісту посібника входять плани практичних занять та список рекомендованої літератури. Посібник призначено для студентів спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)» усіх форм навчання, а також для тих, хто цікавиться ...
 • Гаврилюк, Ю. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Методичні рекомендації містять матеріали, необхідні для практичних занять а також самостійної роботи над курсом «Фітотоксикологія».
 • Маслійов, С. В.; Мацай, Н. Ю.; Беседа, О. О.; Шевченко, А. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  Методичні рекомендації призначені для студентів, які виконують магістерські роботи зі спеціальності „Агрономія“, а також викладачів для здійснення ними керівництва магістерськими дослідженнями. Основна мета цих рекомендацій ...
 • Пількевич, Н. Б.; Боярчук, О. Д. (Альма-матер, 2008)
  Посібник „Мікробіологія харчових продуктів” написаний згідно з програмою курсу і складається з розділів, в яких розкриваються основні властивості товарів промислового призначення, процеси, які протікають у харчових продуктах ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account