Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Пилькевич, Н. Б.; Виноградов, А. А.; Боярчук, Е. Д. (Альма-матер, 2008)
  В учебном пособии представлены материалы по таким разделам: таксономия микроорганизмов, морфология, физиология и экология микроорганизмов и др. Раскрывается природа роста и развития бактерий, природа их биохимической ...
 • Пількевич, Н. Б.; Боярчук, О. Д. (Альма-матер, 2008)
  Посібник „Мікробіологія харчових продуктів” написаний згідно з програмою курсу і складається з розділів, в яких розкриваються основні властивості товарів промислового призначення, процеси, які протікають у харчових продуктах ...
 • Левенець, С. В.; Гаврилюк, С. В.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Навчальний посібник розглядає основні принципи нейрофізіології та вищої нервової діяльності з позицій функціональної організації діяльності нервової системи і особливо кори головного мозку, описує нейрофізіологічні межанізми ...
 • Гаврелюк, С. В.; Левенець, С. В.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Методичні рекомендації до лабораторних робіт складе-ні відповідно до робочої програми курсу «Основи нейрофізіо-логії та ВНД» кафедри анатомії, фізіології людини і тварин ЛНУ імені Тараса Шевченка. Методичні рекомендації ...
 • Виноградов, О. О.; Виноградова, О. А.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Навчальний посібник містить методичні рекомендації до практичних робіт з вікової фізіології і включає методики дослідження рівня й гармонійності фізичного розвитку, оцінки склепіння стопи, функціонального стану серцево-судинної ...
 • Боярчук, О. Д.; Виноградов, О. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Навчально-методичний посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт і включає найпоширеніші методики виявлення стресу, психологічні методики дослідження реактивної тривожності, методики визначення рівня ...
 • Шейко, В. І.; Скрипник, Н. М.; Іванюра, І. Ю.; Боярчук, О. Д.; Самчук, В. А. (Альма-матер, 2013)
  У даних методичних рекомендаціях надані розробки до лабораторних занять в яких віддзеркалюються основні структури та властивості фізіологічних систем організму, основні механізми регуляції адаптаційних реакцій до факторів ...
 • Исаева, Р. Я.; Гаврилюк, Ю. В. (2014)
  Учебное пособие для студентов 5 курса специальности «Биология» для изучения курса «Лекарственные растения»
 • Боярчук, О. Д.; Самчук, В. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб визначити роль спадковості й факторів навколишнього середовища у формуванні ознак організму дитини; дати студентам необхідні знання про специфіку організму людини, закономірності ...
 • Боярчук, Е. Д.; Левенец, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Курс «Нервные и психические болезни» раскрывает особенности деятельности нервной системы, дает представление об этиологии и патогенезе нервных заболеваний, показывает клинические формы и их течение, пути компенсации. Данный ...
 • Виноградов, О. О.; Ропаєва, М. О.; Гужва, О. І.; Радченко, А. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним основам десмургії – науки о техніці правильного застосування пов’язок. У посібнику представлено загальні відомості про пов’язки, історію розвитку десмургії, а також ...
 • Боярчук, О. Д.; Гужва, О. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Курс «Пластичної анатомії» сприяє формуванню основ професійного мислення, основ образотворчої грамотності, дає теоретичне уявлення про конструктивну основу - скелет тіла людини, його мускулатуру, зовнішні покриви і пропорції. ...
 • Боярчук, О. Д.; Гаврелюк, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Дається опис лабораторних робіт з вивчення опорно-рухового апарату, фізіології нервової системи, аналізаторів, вищої нервової діяльності, системи крові, серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, обміну речовин ...
 • Маслійов, С. В.; Євтушенко, Г. О.; Коржова, Н. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Викладено питання організації, порядку проходження та підведення підсумків науково-дослідної (виробничої) практики магістрантів спеціальності 201 «Агрономія»І та ІІ курсів факультету природничих наук (денної та заочної ...
 • Маслійов, С. В.; Мацай, Н. Ю.; Беседа, О. О.; Шевченко, А. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  Методичні рекомендації призначені для студентів, які виконують магістерські роботи зі спеціальності „Агрономія“, а також викладачів для здійснення ними керівництва магістерськими дослідженнями. Основна мета цих рекомендацій ...
 • Петренко, С. В.; Королецька, Л. В.; Губська, О. П.; Демідова, Н. В.; Бордюгова, О. І.; Корнієнко, А. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020)
  Курс ботаніки є одним із базових у процесі підготовки фахівцівекологів. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, організації самостійної роботи та польової практики із цього курсу спрямовані на оптимізацію ...
 • Петренко, С. В.; Королецька, Л. В.; Губська, О. П.; Демідова, Н. В.; Бордюгова, О. І.; Корнієнко, А. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020)
  Курс ботаніки є одним із базових у процесі підготовки фахівцівекологів. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, організації самостійної роботи та польової практики із цього курсу спрямовані на оптимізацію ...
 • Петренко, С. В.; Шукель, І. В.; Соколов, С. О.; Гаврилюк, Ю. В.; Демідова, Н. В.; Губська, О. П.; Юрченко, В. А.; Скаковський, С. І.; Бордюгова, О. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
 • Бордюгова, О. І.; Петренко, С. В.; Демідова, Н. В.; Королецька, Л. В.; Гаврилюк, Ю. В.; Соколов, С. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Курсова робота в системі підготовки висококваліфікованого фахівця з обраної спеціальності у закладах вищої освіти є однією з найбільш важливих і ефективних видів самостійної роботи здобувача вищої освіти. Орієнтовні теми ...
 • Петренко, С. В.; Соколов, С. О.; Демідова, Н. В.; Гаврилюк, Ю. В.; Королецька, Л. В.; Бордюгова, О. І.; Скаковський, С. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Курс ґрунтознавства є одним із базових у процесі підготовки фахівців в галузі. Дані методичні вказівки спрямовані на оптимізацію засвоєння теоретичного програмного матеріалу з особливостей обудови ґрунтового профілю, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account