Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Пількевич, Н. Б.; Боярчук, О. Д. (Альма-матер, 2008)
  Посібник „Мікробіологія харчових продуктів” написаний згідно з програмою курсу і складається з розділів, в яких розкриваються основні властивості товарів промислового призначення, процеси, які протікають у харчових продуктах ...
 • Боярчук, О. Д. (Альма-матер, 2008)
  Цей навчальний посібник являє собою великий матеріал, який у доступній формі розглядає особливості будови відділів ор-гана слуху, сучасні уявлення про природу звуку й теорії звукос-прийняття, основні питання фоніартрії й ...
 • Пилькевич, Н. Б.; Виноградов, А. А.; Боярчук, Е. Д. (Альма-матер, 2008)
  В учебном пособии представлены материалы по таким разделам: таксономия микроорганизмов, морфология, физиология и экология микроорганизмов и др. Раскрывается природа роста и развития бактерий, природа их биохимической ...
 • Левенець, С. В.; Гаврилюк, С. В.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Навчальний посібник розглядає основні принципи нейрофізіології та вищої нервової діяльності з позицій функціональної організації діяльності нервової системи і особливо кори головного мозку, описує нейрофізіологічні межанізми ...
 • Гаврелюк, С. В.; Левенець, С. В.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Методичні рекомендації до лабораторних робіт складе-ні відповідно до робочої програми курсу «Основи нейрофізіо-логії та ВНД» кафедри анатомії, фізіології людини і тварин ЛНУ імені Тараса Шевченка. Методичні рекомендації ...
 • Виноградов, О. О.; Виноградова, О. А.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Навчальний посібник містить методичні рекомендації до практичних робіт з вікової фізіології і включає методики дослідження рівня й гармонійності фізичного розвитку, оцінки склепіння стопи, функціонального стану серцево-судинної ...
 • Шейко, В. І.; Скрипник, Н. М.; Іванюра, І. Ю.; Боярчук, О. Д.; Самчук, В. А. (Альма-матер, 2013)
  У даних методичних рекомендаціях надані розробки до лабораторних занять в яких віддзеркалюються основні структури та властивості фізіологічних систем організму, основні механізми регуляції адаптаційних реакцій до факторів ...
 • Боярчук, О. Д.; Виноградов, О. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Навчально-методичний посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт і включає найпоширеніші методики виявлення стресу, психологічні методики дослідження реактивної тривожності, методики визначення рівня ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У навчальному посібнику викладаються найсучасніші відомості про механізми стресу, що дозволять створити базу для розуміння закономірностей, які спостерігаються у людини. Важливе місце при цьому займає з одного боку біохімічна ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У даному підручнику розглядаються питання анатомії центральної нервової системи, еволюції та онтогенезу нервової системи. Матеріал підручника спрямований на формування у студентів стійкої матеріальної бази для розуміння ...
 • Исаева, Р. Я.; Гаврилюк, Ю. В. (2014)
  Учебное пособие для студентов 5 курса специальности «Биология» для изучения курса «Лекарственные растения»
 • Боярчук, Е. Д.; Левенец, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Курс «Нервные и психические болезни» раскрывает особенности деятельности нервной системы, дает представление об этиологии и патогенезе нервных заболеваний, показывает клинические формы и их течение, пути компенсации. Данный ...
 • Боярчук, Е. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  В данном учебнике рассматриваются вопросы анатомии центральной нервной системы, эволюции и онтогенеза нервной системы. Материал учебника направлен на формирование у студентов прочной материальной базы для понимания сложного ...
 • Боярчук, О. Д.; Самчук, В. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб визначити роль спадковості й факторів навколишнього середовища у формуванні ознак організму дитини; дати студентам необхідні знання про специфіку організму людини, закономірності ...
 • Вовк, С. В. (2015)
  Видання містить методичні розробки лабораторних досліджень, практичних робіт із біології тварин, складені відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової ...
 • Виноградов, О. О.; Ропаєва, М. О.; Гужва, О. І.; Радченко, А. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним основам десмургії – науки о техніці правильного застосування пов’язок. У посібнику представлено загальні відомості про пов’язки, історію розвитку десмургії, а також ...
 • Новоскольцева, І. Г. (2016)
  У посібнику викладено навчальний матеріал із лікарської рецептури за новою навчальною програмою. Для кожного заняття наведено матеріл для аудиторної і позааудиторної роботи студентів, який потребує опрацювання, логічного ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних досліджень і ро- біт, дослідницьких практикумів з біології людини, складені відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних і практичних робіт із загальної біології, складені відповідно до чинної програми для 11-річної школи академічного рівня. До робіт подано список необхідного обладнання й ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних і практич них робіт із загальної біології, складені відповідно до програми з біології для 11-річної школи рівня стандарту зі змінами. До робіт подано список необхідного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account