Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Колективні монографії by Title

Browsing Колективні монографії by Title

Sort by: Order: Results:

 • Untitled 
  ; ()
 • Unknown author (2020)
  This monograph contains a collection of recent research papers focusing on advancing existing technologies and developing new technologies to improve the environmentally friendliness and save resources during the production ...
 • Glinkowska-Krauze, В.; Kaczmarek, В.; Chebotarov, V. (2020)
  Książka jest oparta na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Stanowi wynik wspólnych międzynarodowych prac badawczych, których większość została przeprowadzona w naturalnym środowisku respondentów. Wykazują one, ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітньго та публічнго менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології досліджень ...
 • Хриков, Є. М.; Кравченко, О. І.; Сич, Т. В.; Птахіна, О. М.; Саєнко, О. А.; Розсказов, А. Г.; Іванов, Є. В.; Паславська, І. С.; Циган, Н. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітнього, публічного та соціального менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології ...
 • Бабич, В. І.; Карпенко, М. І.; Отравенко, О. В.; Полулященко, Т. Л.; Соколенко, О. І.; Шинкарьов, С. І.; Шинкарьова, О. Д. (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017)
  Колективна монографія присвячена 70-річчю засвоєння навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту та актуальним питанням фізичного виховання й здоров’я учнівської та студентської молоді. У матеріалах монографії ...
 • Маслійов, С. В.; Мацай, Н. Ю.; Маслійов, Є.С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  У книзі узагальнені результати багаторічних дослідів і досліджень авторів, про біологічні особливості та агротехнічні прийоми вирощування харчових підвидів кукурудзи в східній частині України. Наведено дані про можливість ...
 • Кононов, И.Ф.; Кононова, Н.Б.; Денщик, В.А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2001)
  В монографии излагаются результаты исследований социальных и экологических последствий реструктуризации угольной промышленности в шахтерских населенных пунктах Донбасса. Рассматриваются культурные предпосылки процессов ...
 • Дігтяр, Н. (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016)
 • Хриков, Є. М.; Адаменко, О. В.; Савченко, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Моногафія висвітлює результати досліджень науковців Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним ...
 • Гнатенко, І. А.; Рубежанська, В. О. (СГ НТМ «Новий курс», 2019)
  У монографії сформульовано науково-методичний підхід до формування принципово нової концепції державного регулювання національним ринком праці, який полягає в одночасному гармонійному використанні цільового, компететністного, ...
 • Коротяев, Б. И.; Курило, В. С.; Савченко, С. В. (ГУ "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко", 2016)
  В монографии представлен нестандартный взгляд на исторически сложившиеся стандарты высшего образования, действующие в настоящее время во всех основных сегментах образовательного пространства высших учебных заведений: ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади розробки та практичного використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі, зокрема розкрито педагогічні технології підготовки фахівців ...
 • Unknown author (2017)
  Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія ...
 • Unknown author (2017)
  Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади системного підходу як провідного та стратегічного напряму сучасного наукового пізнання, зокрема розкрито методологічні засади використання системного підходу в ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004)
  В колективній монографії розвиваються ідеї Д.О. Жданова про походження, сутність та соціальні функції свідомості. Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться філософськими та соціологічними ...
 • Курило, В. С.; Савченко, С. В.; Караман, О. Л. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-09-28)
  У монографії представлено наукове розв’язання проблеми соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України: розкрито сутність гібридної війни як соціального феномену новітньої історії України; науково ...
 • Харченко, С. Я.; Бабіч, В. І.; Григоренко, В. Л.; Докучаєва, В. В.; Кальченко, Л. В.; Коношенко, С. В.; Краснова, Н. П.; Лісовець, О. В.; Омельченко, С. О.; Онипченко, О. І.; Островська, Н. О.; Петришин, Л. Й.; Прошкін, В. В.; Рассказова, О. І.; Степаненко, В. І.; Сургова, С. Ю.; Тимошенко, Н. Є.; Ткачов, С. І.; Ткачова, Н. О.; Хміль, Н. О.; Шевченко, Н. О. (2021)
  У монографії представлено теоретичні та практичні засади проблеми реалізації сучасного науково-педагогічного дискурсу у процесі вирішення актуальних освітніх проблем. Зміст монографії складається з двох розділів, у яких ...
 • Харченко, С. Я.; Бабіч, В. І.; Григоренко, В. Л.; Докучаєва, В. В.; Кальченко, Л. В.; Коношенко, С. В.; Краснова, Н. П.; Лісовець, О. В.; Омельченко, С. О.; Онипченко, О. І.; Островська, Н. О.; Петришин, Л. Й.; Прошкін, В. В.; Рассказова, О. І.; Степаненко, В. І.; Сургова, С. Ю.; Тимошенко, Н. Є.; Ткачов, С. І.; Ткачова, Н. О.; Хміль, Н. О.; Шевченко, Н. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  У монографії представлено теоретичні та практичні засади проблеми реалізації сучасного науково-педагогічного дискурсу у процесі вирішення актуальних освітніх проблем. Зміст монографії складається з двох розділів, у яких ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account