Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Колективні монографії by Title

Browsing Колективні монографії by Title

Sort by: Order: Results:

 • Untitled 
  ; ()
 • Unknown author (2020)
  This monograph contains a collection of recent research papers focusing on advancing existing technologies and developing new technologies to improve the environmentally friendliness and save resources during the production ...
 • Glinkowska-Krauze, В.; Kaczmarek, В.; Chebotarov, V. (2020)
  Książka jest oparta na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Stanowi wynik wspólnych międzynarodowych prac badawczych, których większość została przeprowadzona w naturalnym środowisku respondentów. Wykazują one, ...
 • Хриков, Є. М.; Кравченко, О. І.; Сич, Т. В.; Птахіна, О. М.; Саєнко, О. А.; Розсказов, А. Г.; Іванов, Є. В.; Паславська, І. С.; Циган, Н. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітнього, публічного та соціального менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітньго та публічнго менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології досліджень ...
 • Бабич, В. І.; Карпенко, М. І.; Отравенко, О. В.; Полулященко, Т. Л.; Соколенко, О. І.; Шинкарьов, С. І.; Шинкарьова, О. Д. (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017)
  Колективна монографія присвячена 70-річчю засвоєння навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту та актуальним питанням фізичного виховання й здоров’я учнівської та студентської молоді. У матеріалах монографії ...
 • Кравченко, О. І.; Васиньова, Н. С.; Хриков, Є. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2023)
  У монографії розглянуто сукупність теоретичних і практичних питань, пов’язаних із взаємодією закладів вищої освіти з територіальними громадами. Розкрито особливості розвитку взаємодії закладу вищої освіти з територіальними ...
 • Маслійов, С. В.; Мацай, Н. Ю.; Маслійов, Є.С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  У книзі узагальнені результати багаторічних дослідів і досліджень авторів, про біологічні особливості та агротехнічні прийоми вирощування харчових підвидів кукурудзи в східній частині України. Наведено дані про можливість ...
 • Коротяев, Б. И.; Курило, В. С.; Третьяченко, В. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2006)
  Данная монография посвящена рассмотрению и анализу проблемы соотношения «недостающего» и «избыточного» в образовательном пространстве.
 • Unknown author (2024)
  У колективній монографії представлено результати дослідження сучасного стану та перспективи розвитку підприємств в Україні. Розглянуто фінансові установи як спеціальних суб’єктів господарювання у сфері надання фінансових ...
 • Кононов, И.Ф.; Кононова, Н.Б.; Денщик, В.А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2001)
  В монографии излагаются результаты исследований социальных и экологических последствий реструктуризации угольной промышленности в шахтерских населенных пунктах Донбасса. Рассматриваются культурные предпосылки процессов ...
 • Дігтяр, Н. (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016)
 • Хриков, Є. М.; Адаменко, О. В.; Савченко, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Моногафія висвітлює результати досліджень науковців Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним ...
 • Гнатенко, І. А.; Рубежанська, В. О. (СГ НТМ «Новий курс», 2019)
  У монографії сформульовано науково-методичний підхід до формування принципово нової концепції державного регулювання національним ринком праці, який полягає в одночасному гармонійному використанні цільового, компететністного, ...
 • Коротяев, Б. И.; Курило, В. С.; Савченко, С. В. (ГУ "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко", 2016)
  В монографии представлен нестандартный взгляд на исторически сложившиеся стандарты высшего образования, действующие в настоящее время во всех основных сегментах образовательного пространства высших учебных заведений: ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади розробки та практичного використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі, зокрема розкрито педагогічні технології підготовки фахівців ...
 • Unknown author (2017)
  Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія ...
 • Unknown author (2017)
  Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади системного підходу як провідного та стратегічного напряму сучасного наукового пізнання, зокрема розкрито методологічні засади використання системного підходу в ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004)
  В колективній монографії розвиваються ідеї Д.О. Жданова про походження, сутність та соціальні функції свідомості. Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться філософськими та соціологічними ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account