Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Колективні монографії by Issue Date

Browsing Колективні монографії by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кононов, И.Ф.; Кононова, Н.Б.; Денщик, В.А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2001)
  В монографии излагаются результаты исследований социальных и экологических последствий реструктуризации угольной промышленности в шахтерских населенных пунктах Донбасса. Рассматриваются культурные предпосылки процессов ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004)
  В колективній монографії розвиваються ідеї Д.О. Жданова про походження, сутність та соціальні функції свідомості. Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться філософськими та соціологічними ...
 • Гогохія, Н. Т.; Головко, В. В.; Гудзь, В. В.; Дорошко, М. І.; Євсєєва, Т. М.; Єфіменко, Г. Г.; Кульчицький, С. В.; Марочко, В. І.; Мовчан, О. М.; Рябченко, О. Л.; Якубова, Л. Д. (Інститут історії України НАН України, 2012)
  Книга є першою спробою узагальнення історії повсякденного життя в роки сталінської «революції зверху». Автори досліджують повсякденне життя основних класів, соціально-професійних верств та етнічних спільнот українського ...
 • Хриков, Є. М.; Адаменко, О. В.; Савченко, С. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Моногафія висвітлює результати досліджень науковців Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади системного підходу як провідного та стратегічного напряму сучасного наукового пізнання, зокрема розкрито методологічні засади використання системного підходу в ...
 • Дігтяр, Н. (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016)
 • Колосов, А. М.; Колосова, К. А.; Штапаук, Г. П. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  У монографії на основі семантичного аналізу поняття «стійкість» та дослідження предметної області його застосування в діяльності підприємств безліч теоретичних розробок та практичних напрацювань у цій сфері зведено до ...
 • Коротяев, Б. И.; Курило, В. С.; Савченко, С. В. (ГУ "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко", 2016)
  В монографии представлен нестандартный взгляд на исторически сложившиеся стандарты высшего образования, действующие в настоящее время во всех основных сегментах образовательного пространства высших учебных заведений: ...
 • Бабич, В. І.; Карпенко, М. І.; Отравенко, О. В.; Полулященко, Т. Л.; Соколенко, О. І.; Шинкарьв, С. І.; Шинкарьова, О. Д. (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017)
  Колективна монографія присвячена 70-річчю засвоєння навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту та актуальним питанням фізичного виховання й здоров’я учнівської та студентської молоді. У матеріалах монографії ...
 • Unknown author (2017)
  Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія ...
 • Unknown author (2017)
  Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади розробки та практичного використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі, зокрема розкрито педагогічні технології підготовки фахівців ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітньго та публічнго менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології досліджень ...
 • Курило, В. С.; Савченко, С. В.; Караман, О. Л. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-09-28)
  У монографії представлено наукове розв’язання проблеми соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України: розкрито сутність гібридної війни як соціального феномену новітньої історії України; науково ...
 • Гнатенко, І. А.; Рубежанська, В. О. (СГ НТМ «Новий курс», 2019)
  У монографії сформульовано науково-методичний підхід до формування принципово нової концепції державного регулювання національним ринком праці, який полягає в одночасному гармонійному використанні цільового, компететністного, ...
 • Хриков, Є. М.; Кравченко, О. І.; Сич, Т. В.; Птахіна, О. М.; Саєнко, О. А.; Розсказов, А. Г.; Іванов, Є. В.; Паславська, І. С.; Циган, Н. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітнього, публічного та соціального менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології ...
 • Unknown author (2019)
  У монографії представлено теоретичні та методологічні засади проблеми інновацій педагогічної освіти в контексті викликів сьогодення. Зміст монографії складається з двох розділів, у яких розглянуто інноваційність як сучасну ...
 • Glinkowska-Krauze, В.; Kaczmarek, В.; Chebotarov, V. (2020)
  Książka jest oparta na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Stanowi wynik wspólnych międzynarodowych prac badawczych, których większość została przeprowadzona w naturalnym środowisku respondentów. Wykazują one, ...
 • Сайбеков, М. Г.; Рябокінь, А. О. (2020)
  У монографії показано вплив вестготської та римо-ірландської вченої спадщини на генезу ювропейської початкової та вищої школи. На основі всебічної характеристики вищої юпископальної Гіспальської школи, створеної першим ...
 • Unknown author (2020)
  This monograph contains a collection of recent research papers focusing on advancing existing technologies and developing new technologies to improve the environmentally friendliness and save resources during the production ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account