Browsing Монографії by Title

Sort by: Order: Results:

 • Шехавцова, С. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  У монографії подано теоретичні й методичні уявлення про суб’єктність майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, рокрито педагогічні підходи до аналізу уявлень про суб’єктність. Автор звертається до ідей системносуб’єктного ...
 • Колосов, А. Н. (ВНУ им. В. Даля, 2008)
  Рассмотрены актуальные проблемы организации практической деятельности предприятий, а также теории организации в переменной рыночной среды. Обоснована необходимость комплексного совершенствования организации в этих условиях ...
 • Маштабей, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У монографії розглянуто дієслівні форми, ужиті в „Актових книгах полтавського городового уряду”, співвіднесено їх з тими, що функціонують у сучасній українській літературній мові та в говірках; зроблено висновки про місце ...
 • Колосов, А. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Монографія-есе містить результати досліджень автора з актуальних питань економіки та управління, які не сходять зі шпальт засобів масової інформації, викликають гостру реакцію широких верств населення, або, навпаки, ...
 • Скиба, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У монографії порушено актуальні питання функціонування весільного фольклору на Луганщині, розглянуто його жанрову структуру, описано найбільш перспективні обряди, що і на сьогодні залишаються важливими у структурі весільного ...
 • Шарпило, Б. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У збірці статей відомого українського діалектолога, історика української мови Бориса Антоновича Шарпила подано праці, які стали вже бібліографічною рідкістю. У них порушено питання функціонування українських говірок на ...
 • Галич, О. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії розглядаються актуальні проблеми розвитку документальної літератури XX - початку XXI ст. Матеріалом служать різножанрові твори українських та зарубіжних письменників. Як нове явище в літературному процесі ...
 • Кизилова, В.В. (ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка, 2020)
  У монографії осмислено розвиток української літературної казки від ХІХ століття до сучасності. Окреслено стан дослідження казки у вітчизняному літературознавстві, уточнено питання термінології, розглянуто версії класифікації ...
 • Глуховцева, І. Я. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії здійснено опис трансформ та варіантів українських прислівʼїв та приказок, афоризмів, фразеологізмів, поширених у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; з’ясовано особливості новостворених виразів, шляхи їхнього ...
 • Цебрій, І. В.; Назаренко, Н. (2021)
  У монографії піднімаються питання духовного життя країн Західної Європи в епоху Середньовіччя та раннього Просвітництва, показує соціальні витоки культурннх явищ, передумови виникнення багатостильовості та багатожанровості, ...
 • Маркова, Н. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2012)
  Монографія присвячена проблемі діяльності соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників. Обґрунтовується сутність діяльності соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників. У ...
 • Глуховцева, К. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії здійснено опис відіменних і відапелятивних прізвищ жителів Луганщини, в основу яких покладено назви рис зовнішності чи характеру людини, особливості мовлення, найменування одягу, номени на позначення флори чи ...
 • Антонова, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У монографії здійснено дискурсивний аналіз проблемно-тематичних домінант національно-світоглядної публіцистики М. Жулинського, розкрито її метажанрову природу. Відстежено особливості аксіологічних засад автора, що реалізуються ...
 • Зайцева, Л. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  Визначені умови та основні ознаки прояву конкурентоспроможності підприємства. Виявлено тенденцію залежності рівня конкурентоспроможності підприємства від спільного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Визначено місце ...
 • Крижановська, О.О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Монографія являє собою перше у вітчизняному літературознавстві порівняльно-типологічне дослідження літературних угрупувань «Ланка»- МАРС і «Серапіонові брати». Спираючись на порівняльно-типологічний підхід, у запропонованій ...
 • Хриков, Є. М. (2017)
  Монографія висвітлює результати багаторічних досліджень в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним засадам педагогіки, методологічним засадам ...
 • Хриков, Є. М. (2018)
  Монографія висвітлює результати багаторічних досліджень в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним засадам педагогіки, методологічним засадам ...
 • Хриков, Є. М. (2018)
  Монографія висвітлює результати багаторічних досліджень в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним засадам педагогіки, методологічним засадам ...
 • Кравченко, О. І. (2017)
  Монографія відображає системне дослідження проблеми моделювання стратегічного розвитку університетів різних країн в теорії і практиці. Представлено результати аналізу стратегічного розвитку університетів різних країн. ...
 • Соловйова, Ю. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії здійснено комплексне дослідження парадигми мотивів державотворення, представлених у письменницькій публіцистиці кін. ХХ – поч. ХХI ст. Ураховано суспільно-політичні фактори доби, проаналізовано жанрове ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account