Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Історія української літератури (кінець ХVIII–40-ті роки ХІХ століття)

Show simple item record

dc.contributor.author Бойцун, І. Є.
dc.date.accessioned 2019-02-21T17:30:56Z
dc.date.available 2019-02-21T17:30:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 821.161.2.09’06(075.8)
dc.identifier.other ББК 83.3(4 Укр)6я73
dc.identifier.other Б 76
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3497
dc.description Бойцун І. Є. Історія української літератури (кінець ХVIII–40-ті роки ХІХ століття) : методичні рекомендації до практичних занять / І. Є. Бойцун ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. – 181 с. uk_UA
dc.description.abstract Методичні рекомендації до практичних занять призначені для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів з метою покращення підготовки з курсу. Навчальне видання містить плани практичних занять, матеріали для самопідготовки до них, завдання для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject українська література uk_UA
dc.subject літературознавство uk_UA
dc.title Історія української літератури (кінець ХVIII–40-ті роки ХІХ століття) uk_UA
dc.title.alternative Методичні рекомендації до практичних занять uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account