Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Title

Browsing Навчально-методичні видання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бойцун, І. Є.; Негодяєва, С. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2011)
  Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів (спеціальності „Українська мова і література‖) вищих навчальних закладів укладено відповідно до структури курсу „Дитяча література‖. Навчальне видання містить ...
 • Клєщова, О. Є.; Нікітіна, А. В.; Карлова, Н. М.; Кравченко, М. В.; Барилова, Г. К. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Навчально-методичний посібник містить основні настанови й рекомендації здобувачам вищої освіти до виконання курсової роботи з української мови та методики її навчання.
 • Антонова, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  Методичні рекомендації містять комплекс вказівок навчально-методичного характеру з виконання бакалаврської творчо-кваліфікаційної роботи. У методичних рекомендаціях розкрито орієнтовний зміст та структуру пояснювальної ...
 • Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, І. Я.; Барилова, Г. К. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У посібнику, розрахованому на студентів ІІ курсу, подано опис особливостей вимови звуків української мови та скоромовки, з допомогою яких можна скоригувати вимову, виробити навички літературного мовлення, поміщено завдання ...
 • Глуховцева, І. Я. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У методичному посібнику розроблено тематику практичних занять та систему вправ і завдань із практикуму з української мови, яка покликана актуалізувати знання української мови, що студенти отримали при вивченні шкільного ...
 • Безгодова, Н. С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Пропонований навчально-методичний посібник має на меті допомогти студентам-першокурсникам оволодіти відповідними знаннями у формуванні мовних навичок, самостійно організувати свою підготовку. У посібнику вміщено контрольні ...
 • Нікітіна, А. В.; Барилова, Г. К.; Должикова, Т. І.; Карлова, Н. М.; Клєщова, О. Є.; Кравченко, М. В.; Кравчук, О. М.; Попова, Л. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  Посібник створений на допомогу здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами „Українська мова і література”, „Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, ...
 • Ульянова, К. М.; Максименко, О. Л. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  Навчально-методичний посібник рекомендований для комплексного й усебічного вивчення історії східноукраїнської журналістики від зародження до сьогодення. Пропонуються до розгляду матеріали методичного характеру зі спецкурсу ...
 • Нікітіна, А. В.; Барилова, Г. К.; Кравченко, М. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Посібник містить теоретичні питання та практичні вправи й завдання з риторики. Запропонований матеріал допоможе вдосконалити риторичну майстерність, навчить краще використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях – ...
 • Глуховцева, К.Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  У посібнику узагальнено матеріал теоретичних і практичних питань сучасної української літературної мови, на основі аналізу наукової літератури подано виклад складних питань фонетики, фонології, морфонології та інших розділів ...
 • Кравченко, О. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
 • Кравченко, О. І. (2019)
  У навчально-методичному посібнику викладено концепцію стратегічного управління в органах публічної влади. Розглянуто основні напрями, завдання й підходи до розроблення стратегії розвитку та стратегічного плану органу ...
 • Барилова, Г. К.; Должикова, Т. І.; Кравченко, М. В.; Мілєва, І. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  У навчальному комплексі подано матеріали до лекцій та практичних занять з курсу сучасної української літературної мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету української філології та соціальних ...
 • Кравчук, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Пропонований посібник – систематизований збірник завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення”. Мета посібника – сприяти кращому усвідомленню своєрідності складного речення, умінню ...
 • Кравчук, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У посібнику розглянуто основні теоретичні питання з української мови, що відповідають чинній шкільній програмі; подано зразки тестів, подібних до тестового зовнішнього сертифікаційного оцінювання; запропоновано методичні ...
 • Волошинова, М. О.; Ніколаєнко, І. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020)
  Навчальний посібник містить матеріал про різноманітні аспекти сучасної української ділової мови: найважливіші функції, стильове розмаїття, мовні норми та ін. У посібнику також подано основні вимоги до укладання ділових ...
 • Волошинова, М. О.; Ніколаєнко, І. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  Методичні рекомендації містять матеріал про різноманітні аспекти сучасної української ділової мови: найважливіші функції, стильове розмаїття, мовні норми та ін.; наведено основні вимоги до складання й оформлення документів, ...
 • Безгодова, Н. С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал з розділу „Морфологія”. Система подачі матеріалу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його в міцні знання. Призначений для абітурієнтів, ...
 • Манич, Н. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Методичні рекомендації охоплюють всі змістовні модулі, передбачені робочою програмою. Містять плани семінарських занять, глосарій, контрольні запитання та список основної та додаткової літератури, рекомендованої для ...
 • Бойцун, І. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Методичні рекомендації до практичних занять призначені для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів з метою покращення підготовки з курсу. Навчальне видання містить плани практичних занять, матеріали ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account