Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Бойцун, І. Є.; Негодяєва, С. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2011)
  Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів (спеціальності „Українська мова і література‖) вищих навчальних закладів укладено відповідно до структури курсу „Дитяча література‖. Навчальне видання містить ...
 • Манич, Н. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Методичні рекомендації охоплюють всі змістовні модулі, передбачені робочою програмою. Містять плани семінарських занять, глосарій, контрольні запитання та список основної та додаткової літератури, рекомендованої для ...
 • Глуховцева, І. Я. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У методичному посібнику розроблено тематику практичних занять та систему вправ і завдань із практикуму з української мови, яка покликана актуалізувати знання української мови, що студенти отримали при вивченні шкільного ...
 • Кравчук, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Пропонований посібник – систематизований збірник завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення”. Мета посібника – сприяти кращому усвідомленню своєрідності складного речення, умінню ...
 • Кравчук, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У посібнику розглянуто основні теоретичні питання з української мови, що відповідають чинній шкільній програмі; подано зразки тестів, подібних до тестового зовнішнього сертифікаційного оцінювання; запропоновано методичні ...
 • Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, І. Я.; Барилова, Г. К. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У посібнику, розрахованому на студентів ІІ курсу, подано опис особливостей вимови звуків української мови та скоромовки, з допомогою яких можна скоригувати вимову, виробити навички літературного мовлення, поміщено завдання ...
 • Антонова, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  Методичні рекомендації містять комплекс вказівок навчально-методичного характеру з виконання бакалаврської творчо-кваліфікаційної роботи. У методичних рекомендаціях розкрито орієнтовний зміст та структуру пояснювальної ...
 • Ульянова, К. М.; Максименко, О. Л. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  Навчально-методичний посібник рекомендований для комплексного й усебічного вивчення історії східноукраїнської журналістики від зародження до сьогодення. Пропонуються до розгляду матеріали методичного характеру зі спецкурсу ...
 • Волошинова, М. О.; Ніколаєнко, І. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  Методичні рекомендації містять матеріал про різноманітні аспекти сучасної української ділової мови: найважливіші функції, стильове розмаїття, мовні норми та ін.; наведено основні вимоги до складання й оформлення документів, ...
 • Безгодова, Н. С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал з розділу „Морфологія”. Система подачі матеріалу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його в міцні знання. Призначений для абітурієнтів, ...
 • Бойцун, І. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Методичні рекомендації до практичних занять призначені для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів з метою покращення підготовки з курсу. Навчальне видання містить плани практичних занять, матеріали ...
 • Двуличанська, О. А. (2017)
  Навчально-методичний посібник подає структурований матеріал для вивчення однієї з дисциплін фахової підготовки бакалаврів журналістики. У посібнику вміщено тексти лекцій, питання для самоконтролю, плани практичних занять, ...
 • Кравченко, О. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
 • Бойцун, І. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  Методичні рекомендації до практичних занять призначені для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів з метою покращення підготовки з курсу. Навчальне видання містить плани практичних занять, матеріали ...
 • Кравченко, О. І. (2019)
  У навчально-методичному посібнику викладено концепцію стратегічного управління в органах публічної влади. Розглянуто основні напрями, завдання й підходи до розроблення стратегії розвитку та стратегічного плану органу ...
 • Нікітіна, А. В.; Барилова, Г. К.; Должикова, Т. І.; Карлова, Н. М.; Клєщова, О. Є.; Кравченко, М. В.; Кравчук, О. М.; Попова, Л. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  Посібник створений на допомогу здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами „Українська мова і література”, „Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, ...
 • Волошинова, М. О.; Ніколаєнко, І. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020)
  Навчальний посібник містить матеріал про різноманітні аспекти сучасної української ділової мови: найважливіші функції, стильове розмаїття, мовні норми та ін. У посібнику також подано основні вимоги до укладання ділових ...
 • Безгодова, Н.С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  Пропонований навчально-методичний посібник має на меті допомогти студентам-першокурсникам оволодіти відповідними знаннями у формуванні мовних навичок, самостійно організувати свою підготовку. У посібнику вміщено контрольні ...
 • Глуховцева, К.Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  У посібнику узагальнено матеріал теоретичних і практичних питань сучасної української літературної мови, на основі аналізу наукової літератури подано виклад складних питань фонетики, фонології, морфонології та інших розділів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account