Browsing Статті by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Мальцева, О. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  У статті на основі аналізу наукових праць, періодичних видань та даних соціологічних досліджень проаналізовано найбільш впливові фактори соціалізації підлітків в умовах сучасного українського суспільства. З’ясовано, що ...
 • Шевирьова, І. Г. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  В статті розглянуто поняття «медіа-середовище», визначено його науковий контекст; висвітлені погляди науковців стосовно окресленого поняття. Здійснений ґрунтовний аналіз щодо наукового розуміння понять «медіа-середовище», ...
 • Яцинік, А. В.; Yatsynik, A.; Яцыник А. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті розкриті питання впровадження нових підходів до організації корекційно-реабілітаційної діяльності, надана характеристика поняття організаційна культура, обґрунтовано доцільність впровадження ідей педагогічного ...
 • Дуля, А. В.; Dulia, A. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті проаналізовано поняття "соціальна підтримка". Визначено та охарактеризовано основні компоненти соціальної підтримки. У результаті теоретичного дослідження автором статті визначено та обгрунтовано основні етапи ...
 • Доннік, М. С.; Donnik, M.; Донник, М. С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті подано сутність понять «девіантна поведінка», «делінквентна поведінка» та «профілактика». Автором схарактеризовано фактори ризику, що провокують появу правопорушень у дітей підліткового віку (соціально-економічні, ...
 • Канішевська, Л. В.; Канишевская, Л. В.; Kanishevska, L. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті уточнено сутність поняття «педагогічна культура батьків» як особистісного утворення, що характеризує певний рівень підготовленості батьків до виховання дітей та виявляється у ціннісно- гуманному ставленні до них; ...
 • Міронов, Р. А.; Mironov, R.; Миронов, Р. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  Схарактеризовано сучасний стан психотерапії в Україні. Розкрито сучасні тенденції становлення психотерапії як самостійної науки. Представлено сутнісні визначення психотерапії як самостійної наукової дисципліни і професії ...
 • Малков, Д. Ю.; Malkov, D. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті розкрито особливості становлення особистості в умовах дозвіллєвої діяльності. Вплив соціального середовища на формування особистості. Охарактеризовано особливості збагачення особистісного потенціалу людини, ...
 • Печериця, Н. М.; Pecheritsa, N.; Печерица, Н. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті проаналізовано наукові праці у яких досліджено проблеми молоді та ейджизму. Обгрунтовано актуалізацію молоді у сучасному суспільстві як специфічної соціальної групи, особливості молоді в процесі соціалізації. ...
 • Мальцева, О. І.; Мальцева, О. И.; Mal’tseva, О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті на основі аналізу наукових праць, періодичних видань та даних соціологічних досліджень проаналізовано найбільш впливові фактори соціалізації підлітків в умовах сучасного українського суспільства. З’ясовано, що ...
 • Попова, А. О.; Popova, A.; Shchehol, M. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  В статті розкрито сутність та проаналізовано специфіку використання настільних ігор в просвітницько-профілактичній роботі фахівців соціальної сфери. Представлено особливості зародження та розвитку вітчизняних просвітниць ...
 • Рижанова, А. О.; Ryzhanova, A.; Рыжанова, А. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті здійснено характеристику взаємовпливів суспільного розвитку країни та соціального виховання, що розглянуто як складову об’єктивної соціальної реальності, предмет дослідження соціальної педагогіки. Визначено якісні ...
 • Приймак, Г. Ю.; Priymak, A. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У поданій статті репрезентовано результати історико-логічного аналізу наукових підходів до трактування проблеми здорового способу життя. Висвітлено розуміння здорового способу життя у добу античності у межах праць і трактатів ...
 • Степаненко, В. І.; Stepanenko, V. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті проаналізовано погляди науковців щодо сутності, змісту, частоти прояву девіантної поведінки на базі гіперздібностей у дітей шкільного віку у таких аспектах, як асоціальна, делінквентна, адиктивна, суїцидальна ...
 • Трубавіна, І. М.; Trubavina, I.; Трубавина, И. Н. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті розкрито актуальність проблеми соціальної профілактики торгівлі людьми для суспільства і громади, для формування безпечної поведінки у дітей та молоді, впливу на батьків учнів закладів середньої освіти. Уперше ...
 • Сорока, О. В.; Soroka, O. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті проаналізовано різні наукові підходи до визначення самоменеджменту - як ключової техніки; здатності розподіляти свій час; використання практичних «часових» методів. Представлене власне розуміння самоменеджменту ...
 • Тадаєва, А. В.; Tadajeva, A. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті розкрито специфічний вплив нових медіа (інтерактивні радіо, телебачення, мобільний зв’язок та інтернет) на комунікацію особистості користувача в умовах інформаційного суспільства. Обгрунтовано виділення серед нових ...
 • Дудко, Н. В.; Dudko, N. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті розглянуто проблему визначення поняття соціальної творчості студентської молоді. Проаналізовано загальні особливості визначення соціальної творчості науковцями-першопрохідцями з даного питання та сучасними ...
 • Чечко, Т. М.; Chechko, T. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У статті здійснено теоретичний аналіз сучасних підходів до класифікації функціонально-рольового репертуару соціального педагога в дошкільних навчальних закладах. Розкрито наукові позиції дослідників щодо завдань та ролей ...
 • Шабаєва, Н. С.; Шабаева, Н. С.; Shabaeva, N. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018-03)
  У даній статті розглянуто ключові проблеми, яких торкається процес тендерної соціалізації, як-от: тендерна ідентичність особистості та вплив на її становлення певних агентів соціалізації (сім’я, освітні заклади, ЗМІ тощо); ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account