Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Археологічні дослідження побутового та господарчого життя українського населення Луганщини у XVII–XVIII ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Набока, О.В.
dc.contributor.author Алєксєєва, М.О.
dc.contributor.author Лебедєв, Д.В.
dc.contributor.author Овчаренко, А.В.
dc.date.accessioned 2021-06-22T12:24:20Z
dc.date.available 2021-06-22T12:24:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 902:316.334.55/.56(477.61)„16/17”
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8340
dc.description Набока О. В. Археологічні дослідження побутового та господарчого життя українського населення Луганщини у XVII–XVIII ст. / О.В.Набока,М.О.Алєксєєва,Д.В.Лебедєв,А.В.Овчаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Історичні науки. - 2021. - № 4 (342), червень. – С.142-158. uk_UA
dc.description.abstract У статті комплексно розглядаються особливості організації побутового та господарчого життя українського населення Луганського краю у XVII–XVIII ст. Основою для висвітлення тих чи інших аспектів обраної теми стали матеріали археологічних експедицій, які проводилися на Луганщині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Відзначається, що ця тема досить слабко відображена у наукових працях українських науковців. Серед небагатьох розвідок у цьому напряму, найбільш цінними при проведені дослідження стали праці Н. Н. Каплун, О В. Стаднік та А. І. Стаднік. Також у підготовці статті автори спиралися на експертні оцінки наукових співробітників Інституту археології НАН України С. А. Теліженко, Л. Чміль, Л. Мироненко. Метою статті є висвітлення побуту та господарського життя українського населення у період активного освоєння луганського краю, тобто у XVII–XVIII ст. Внаслідок проведеного дослідження, автори дійшли наступних висновків. Наявність різнопланових археологічних знахідок: керамічних виробів, кустарних металургійних печей, кам’яних надгробків до могил, нижня межа датування яких приходиться на XVII–XVIII ст., на наш погляд, свідчить про існування достатньо розвиненої матеріальної культури, пов’язаної із побутом та господарчим устроєм українських переселенців козацької доби на Луганщині. Попри існуюче сьогодні упередження про те, що динамічний розвиток цього краю починається тільки з початком активного освоєння території наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Російською імперією, можна стверджувати що і навіть перед його початком, значна частина „Дикого поля” не поступалася у своєму розвиткові іншим регіонам, як України, так і Росії, віддаленим від неспокійного сусідства із Ногайською ордою. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries історичні науки;
dc.subject Луганщина uk_UA
dc.subject кераміка uk_UA
dc.subject археологічні знахідки uk_UA
dc.subject українське населення uk_UA
dc.subject ливарне виробництво uk_UA
dc.subject надгробні пам’ятки uk_UA
dc.title Археологічні дослідження побутового та господарчого життя українського населення Луганщини у XVII–XVIII ст. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account