Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Гумор та сатира у відносинах українського народу і духовенства (історико-джерелознавчий аналіз)

Show simple item record

dc.contributor.author Короткова, О.О.
dc.date.accessioned 2021-06-22T09:20:19Z
dc.date.available 2021-06-22T09:20:19Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 398(=1612): [271.2–722.53](049.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8330
dc.description Короткова О. О. Гумор та сатира у відносинах українського народу і духовенства (історико-джерелознавчий аналіз) / О.О.Короткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Історичні науки. - 2021. - № 4 (342), червень. – С.57-69. uk_UA
dc.description.abstract Принципові розбіжності у ціннісних категоріях українського народу і духівництва мають багатовікову складну історію. Специфічне ставлення народу до представників елітної клерикальної касти суспільства у різні історичні періоди мало багато протиріч. Здавна українці глибоко шанували традиційні релігійні культи, але з відкритим глузуванням і недовірою ставилися саме до служників церкви та кліру. Духівництво у часи наростання антифеодальних народних настроїв ставало у народній свідомості безумовним прикладом негативної соціальної поведінки та уособленням жорсткої державної експлуататорської політики. Народний протест проявлявся у сатиричногумористичному фольклорі – казках, байках, оповіданнях, пародіях, анекдотах. Представники духовенства поставали у народних творах у вигляді зажерливих попів, схильних до пиятики та дебошу, дячків, що проводили робочий та вільний час у корчмі чи за гральним столом. Народні митці гостро висміювали неосвіченість священників та небажання виконувати свої прямі обов’язки. Проблематика відносин духівництва і селянства та висвітлення її у народному фольклорі широко представлена у прадавніх літописах, оповіданнях, наукових, етнографічних публікаціях видатних дослідників та представників літературної еліти. У XIX – поч. XX ст. більшість періодичних видань приділяло багато уваги публікації народних байок, анекдотів, віршованих оповідань. Наприклад, видатними шедеврами народного гумору стали „Плач київських ченців”, що вперше був опублікований у 1881 р. в журналі „Русская старина” та „Вірш про отця Негребецького”, який побачив світ у „Записках наукового товариства імені Шевченка” у 1905 р. Народні сатирично-гумористичні твори друкувалися у багатотомниках П. Чубинського, етнографічних збірках М. Дікарьова, збірках видатного філолога Б. Гринченка, фундаментальних творах М. Грушевського, І. Франка тощо. Великий пласт народного антиклерикального гумору зберігся у вигляді народних анекдотів, героями яких виступали недолугі священники та неосвічена паства. Народні гульбища, вистави „веселунів” і скоморохів сприймалися духовенством як прояви бісовщини. Вони порушували священні церковні догмати, а тому підлягали знищенню. Але спроби викоренити сатирично-гумористичну народну традицію призводили до абсолютно протилежних результатів – сміх став для народу гострою зброєю, здатною протистояти гніту та насильству. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries історичні науки;
dc.subject гумор uk_UA
dc.subject сатира uk_UA
dc.subject церква uk_UA
dc.subject народна культура uk_UA
dc.subject духівництво uk_UA
dc.subject священник uk_UA
dc.subject селянство uk_UA
dc.title Гумор та сатира у відносинах українського народу і духовенства (історико-джерелознавчий аналіз) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account