Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Організація логопедичної практики в системі підготовки конкурентноздатних фахівців у галузі спеціальної освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Григор’єва, І. О.
dc.contributor.author Макаренко, І. В.
dc.contributor.author Махукова, Т. В.
dc.date.accessioned 2020-12-22T13:49:22Z
dc.date.available 2020-12-22T13:49:22Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6768
dc.description Григор’єва І. О.Організація логопедичної практики в системі підготовки конкурентноздатних фахівців у галузі спеціальної освіти / І.О.Григор’єва, І.В.Макаренко, Т. В.Макухова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. - 2020. - №5 (336),листопад. – С.77-87. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкриваються питання змісту підготовки логопедів у закладі вищої освіти на сучасному етапі демократичних змін в суспільстві. Висвітлено домінуючу роль логопедичної практики та окреслено напрямки вдосконалення підготовки, змісту, організації та методики її проведення для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логопедія». Проаналізовано сучасний стан зростання кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку за даними МОЗ України. Розглянуто державну програму «Концепція педагогічної світ», в якій вказано на основну мету української системи освіти. Розкрито проведення педагогічного експерименту, зумовленого переходом на європейську технологію навчання, в ході якого велика увага приділяється самостійній роботі здобувачів вищої освіти та активному проходженню виробничої практики. Організація логопедичної практики за кредитно-модульною технологією є невід’ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних і навчальних планів, навчальних програм як обов’язкова для всіх здобувачів вищої освіти. Під час самостійної практичної діяльності розвивається розумова діяльність здобувача вищої освіти не лише на рівні отриманих знань, а й залучення вже відомих знань до вирішення завдань, проблем, ситуацій. Саме кредитно-модульна система підготовки фахівців в умовах закладу вищої освіти враховує організацію однієї з форм навчальної діяльності, а саме виробничої практики, на основі принципів системності, що забезпечує її проходження протягом 3-ох років. Професійна підготовка студентів представлена трьома ланками логопедичної практики: 1 – Логопедична практика в закладах дошкільної освіти в групах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; 2 – Логопедична практика в освітніх установах в групах для дітей шкільного віку з порушеннями усного та писемного мовлення; 3 – Логопедична практика в закладах охорони здоров’я. Професійна підготовка логопедів визначається сучасними вимогами регіону, як центральна ланка корекційно-педагогічної діяльності й допомагає у вирішенні проблем конкурентноспроможності молодих фахівців-логопедів на ринку працевлаштування. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject логопедична практика uk_UA
dc.subject соціальнопедагогічні технології uk_UA
dc.title Організація логопедичної практики в системі підготовки конкурентноздатних фахівців у галузі спеціальної освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account