Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Поняття еквівалентності, адекватності та повноцінності в перекладі

Show simple item record

dc.contributor.author Рябокінь, Н.О.
dc.contributor.author Стукаленко, В.В.
dc.date.accessioned 2020-06-16T07:48:26Z
dc.date.available 2020-06-16T07:48:26Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn УДК811.П2’243
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5168
dc.description Рябокінь Н.О. Поняття еквівалентності, адекватності та повноцінності в перекладі / Н.О.Рябокінь,В.В.Стукаленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологогічні науки. - 2020. - №3 (334) лютий. - С. 96 - 103 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуті поняття еквівалентності, адекватності та повноцінності в перекладі. Проаналізовано досвід тлумачення цих понять у лінгвістиці. Встановлено, що еквівалентний переклад - відтворення єдності змісту і форми оригіналу засобами іншої мови. Адекватний переклад враховує і змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при цьому ніяких норм, є точним і без усіляких неприпустимих перекручень. Повноцінність перекладу полягає в передачі для вихідного тексту співвідношення змісту і форми шляхом відтворення особливостей останньої або створення функціональних відповідників цих особливостей. Визначено, що зважаючи на розмежування термінів адекватність й еквівалентність, виокремлюють адекватний та еквівалентний переклад: адекватний відповідає поставленій меті, еквівалентний ґрунтується на функціональній відповідності оригіналу та перекладу. У результаті дослідження встановлено, що еквівалентність текстів оригіналу та перекладу в перекладознавстві розглядаються: як збалансоване співвідношення двох найбільш важливих характеристик текстів оригіналу й перекладу - повноти й точності змісту, що передається; як збереження відносної рівності змістової, смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної інформації оригіналу та перекладу. І для комуніканта текст оригіналу та текст перекладу виступають як рівноправні форми одного повідомлення, вони рівноцінні в їхньому функціональному навантаженні. Тому для досягнення такої адекватності, перекладач повинен володіти грамотністю як іноземної, так і рідної мови. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.relation.ispartofseries філологічні науки;
dc.subject еквівалентність uk_UA
dc.subject адекватність uk_UA
dc.subject повноцінність перекладу uk_UA
dc.subject зміст uk_UA
dc.subject форма uk_UA
dc.title Поняття еквівалентності, адекватності та повноцінності в перекладі uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account