Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Професійно орієнтований текст у компетентнісній парадигмі сучасної освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Попова, Л.О.
dc.date.accessioned 2020-05-26T10:03:33Z
dc.date.available 2020-05-26T10:03:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn УДК 373.5.016:811.161.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5101
dc.description Попова Л.О. Професійно орієнтований текст у компетентнісній парадигмі сучасної освіти / Л.О.Попова // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – № 1 (38). – С.186 - 192 uk_UA
dc.description.abstract У статті на основі аналізу наукових праць українських лінгводидактів визначено сутнісні характеристики поняття „професійно орієнтований текст”, виокремлено критерії відбору професійно орієнтованих текстів і з’ясовано їхню роль у формуванні професійної компетентності студентів. Зазначено, що професійно орієнтовані тексти є одним із ефективних засобів формування професійної компетентності, використання їх позитивно впливатиме на розвиток „суб’єктних, професійно важливих та індивідуально-психічних якостей” особистості. Рекомендовано під час добору текстів брати до уваги такі критерії: наявність внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків; урахування комунікативних потреб студентів; можливість організації комплексної роботи з оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності; нормативності. Автор робить висновок, що використання професійно орієнтованих текстів не лише підвищує продуктивність формування в студентів умінь комунікативно виправдано вживати мовні засоби, ураховуючи їхні виражальні можливості, забезпечує свідому мотивацію й відповідальність їх за результат власної текстової діяльності, а й уможливлює „занурення” студентів у світ обраного фаху й усвідомлення його різноаспектності, дає змогу переконатися, що „набуття фахових знань неможливе без належного засвоєння мови навчання”. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject профільно орієнтований текст uk_UA
dc.subject професійно орієнтований текст uk_UA
dc.subject критерії відбору текстів uk_UA
dc.title Професійно орієнтований текст у компетентнісній парадигмі сучасної освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account