Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Лексика поезій Якова Щоголева

Show simple item record

dc.contributor.author Тищенко, Л. М.
dc.date.accessioned 2020-02-28T06:47:30Z
dc.date.available 2020-02-28T06:47:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 811.161.2’282.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5002
dc.description Тищенко Л.М. Лексика поезій Якова Щоголева / Л.М.Тищенко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – № 1 (36). – С.194 - 207 uk_UA
dc.description.abstract Важливим компонентом наукової роботи мовознавців є докладне вивчення найрізноманітніших шарів діалектної, розмовної, рідковживаної лексики на підставі всіх можливих джерел. Одним із додаткових джерел такого вивчення можуть слугувати тексти художніх творів. З цього погляду увагу дослідників привертають насамперед твори місцевих письменників. У пропонованій статті досліджено діалектну, розмовну, рідковживану лексику в поетичній спадщині відомого українського митця Якова Щоголева. Реалізацію зазначеної мети було здійснено через виконання таких завдань: окреслено основні віхи життєвого шляху поета (для з’ясування ґенези та джерел мовотворчості Я. Щоголева); здійснено контекстуальний аналіз мови поезій цього автора; визначено діалектні, розмовні, рідковживані лексичні елементи в художніх текстах; зіставлено виокремлені елементи з відповідниками в сучасній українській літературній мові та українських діалектах. Загалом аналіз життєвого і творчого шляху поета повністю підтверджує, що він є представником слобожанського говору. Вивчення мови творів Якова Щоголева дозволило виділити групу розмовно- діалектної та рідковживаної лексики, що об’єднує у своєму складі дві чітко виражені підгрупи: 1) слова, зафіксовані сучасними лексикографічними працями; 2) слова, відсутні в словниках. Аналізована лексична група представлена у творах Я. Щоголева різними частинами мови. Найбільшою є група іменників: плік - військова сутичка, червінь - рум’янець на обличчі, врддниця - красуня (усього виписано 48 одиниць), прикметників і дієслів зафіксовано порівну - по 7 одиниць, напр., завладати - заволодіти, впинатися - опиратися, улонитись - притулитися до обличчя обличчям; чарний - чарівний, циновий - олов’яний, дітський - дитячий. Зафіксовано також три прислівники: теперички - тепер, округи - навкруги, в одділі - відокремлено, два прийменники: повзбіг - мимо, округ - навколо, а також один дієприслівник: хиляючись - хитаючись. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject Діалектна лексика uk_UA
dc.subject розмовна лексика uk_UA
dc.subject лексема uk_UA
dc.subject позасловникова лексика uk_UA
dc.subject Слобожанщина uk_UA
dc.title Лексика поезій Якова Щоголева uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account