Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах)

Show simple item record

dc.contributor.author Беценко, Т.П.
dc.date.accessioned 2020-02-27T07:28:36Z
dc.date.available 2020-02-27T07:28:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК801. 81 +811. 161.2'38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4998
dc.description Беценко Т.П. Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах) / Т.П.Беценко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – № 1 (36). – С. 157- 164 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто семантику концепту воля та мовнообразні способи його реалізації в народних думах. Мета дослідження - з’ясувати семантику концепту воля, засвідченого в текстово-образній системі народних дум. Об’єктом спостереження обрано мову думового епосу, предметом - концепт воля як ядерний складник концептосфери аналізованих творів. Значущість пошуків, здійснюваних у такому напрямкові, зумовлена тим, що з’ясування семантики концептів дасть змогу осмислити витоки, призначення, естетику творів думового епосу, пізнати їхню оригінальність як творів героїко-епохальних, а також усвідомити мовнообразний феномен аналізованих фольклорних пам’яток в історії української мови. Обгрунтовано, що поетична інтерпретація поняття воля в національному її розумінні виникла як наслідок різноманітних переживань: власне особистих і суспільно-політичних. Концепт воля в думах реалізується в таких поняттях, що в основі своїй мають зв’язок безпосередньо з волею - незалежністю, свободою. Передусім воля пов’язується з поняттями неволя - відсутність волі, невільник - особа, що має відношення до волі (не має її), визволяти - дія, пов’язана із здобуттям волі. Зазначені поняття творять концептосферу иомена воля. З’ясовано, що концепт воля - як провідний, базовий концепт героїчного епосу, як складник національно-мовної картини світу - реалізується по-різному: як абстрактне найменування (воля, неволя) і як найменування дії (визволяти) та суб’єкта дії (невільник)', названі одиниці формують концептосферу поняттєвої домінанти воля. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject концепт воля uk_UA
dc.subject семантика uk_UA
dc.subject мовна картина світу uk_UA
dc.subject номен uk_UA
dc.subject мовнообразні засоби uk_UA
dc.subject героїчний опис uk_UA
dc.subject думи uk_UA
dc.title Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account