Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Семантичні та прагматичні ознаки мовленнєвого акту заклику (на матеріалі українського політичного дискурсу)

Show simple item record

dc.contributor.author Стасюк, Н. В.
dc.contributor.author Стасюк, Н. В.
dc.contributor.author Stasiuk, N. V.
dc.date.accessioned 2019-04-10T11:47:16Z
dc.date.available 2019-04-10T11:47:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 32(477) – 051:811.161.2’271’42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3705
dc.description Стасюк Н. В. Семантичні та прагматичні ознаки мовленнєвого акту заклику (на матеріалі українського політичного дискурсу) / Н. В. Стасюк // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. – № 1 (31). – С. 85–94. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу семантичних і прагматичних особливостей мовленнєвого акту заклику. Описано ракурси, у яких досліджували мовленнєвий акт заклику, та семантичну формулу, за допомогою якої представлено його інтенцію. Визначено ознаки, за якими заклик відносять до спонукальних мовленнєвих актів. Проаналізовано контексти аутореферентного вживання мовленнєвого акту заклику. На основі наведених прикладів аутореферентного вживання іменника заклик та дієслова закликати здійснено порівняльний аналіз контекстів. Визначено дефініцію заклику в досліджуваному ракурсі. Описано умови здійснення закличного мовленнєвого акту. Розкрито прагматичну насиченість заклику та його семантичний зміст на матеріалі українського політичного дискурсу. Систематизовано й узагальнено характерні риси мовленнєвого акту заклику в політичній сфері функціонування мови. З’ясовано особливості змісту та адресантно-адресатної конфігурації мовленнєвого акту заклику. Визначено перспективу подальших розвідок у напрямку дослідження. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject політичний дискурс uk_UA
dc.subject мовленнєвий акт uk_UA
dc.subject спонукання uk_UA
dc.subject заклик uk_UA
dc.subject прагматичні та семантичні особливості uk_UA
dc.subject контекст аутореферентного використання мови uk_UA
dc.subject адресантно-адресатна конфігурація uk_UA
dc.title Семантичні та прагматичні ознаки мовленнєвого акту заклику (на матеріалі українського політичного дискурсу) uk_UA
dc.title.alternative Семантические и прагматические признаки речевого акта призыва (на материале украинского политического дискурса) uk_UA
dc.title.alternative Semantic and Pragmatic Features of Speech Act of Appeal (based on Ukrainian Political Discourse) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account