Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

«Люблінський трикутник»: інституціональні передумови та економічний потенціал створення

Show simple item record

dc.contributor.author Чеботарьов, Є. В.
dc.date.accessioned 2021-06-09T07:10:04Z
dc.date.available 2021-06-09T07:10:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other УДК 339.92+94[(438)+(474.5)+(477)]
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8245
dc.description Чеботарьов Є. В. «Люблінський трикутник»: інституціональні передумови та економічний потенціал створення / Є. В. Чеботарьов // Економічний вісник Донбасу : наук. журн / Гол. ред. Н. В. Трушкіна - 2020. - №3 (61). – С. 41-48. uk_UA
dc.description.abstract У контексті кардинального загострення природничо-природних, економічних й інституціональних чинників міжнародної нестабільності, котрі стали особливо наочними на рубежі ХХ – ХХІ ст., досліджуються проблеми життєспроможності офіційно заявленого влітку 2020 р. політичного рішення щодо створення «Люблінського трикутнику» як платформи співпраці Польщі, Литви та України в безпековій, еконо- мічній та культурній сферах. У сутнісному розумінні аналізуються інституціональні передумови й ґенеза розвитку подій навкруги Люблінської унії протягом другої половини XIV – перших двох десятиліть ХХІ ст. та економічний потенціал «Люблінського трикутнику» з погляду сучасного загальноєвропейського кон’юнктурного положення. Визначено принциповий підхід щодо розгляду подій, пов’язаних з Люблінською унією, котра у поширеній свідомості розглядається як певний прообраз «Люблінського трикутнику», в на- укових доробках та ідеях знакових фігур політичного істеблішменту Польщі, Литви та України. Обґрунтовано новий підхід, у відповідності до якого широкі інституціональні та економічні передумови заснування «Люблінського трикутнику» закладаються значно раніше: ще Кревською унією 1385 р. – найпершим у світі міждержавним союзницько-об’єднавчим утворенням. Доведено, що за потенційними обсягами внутрішнього ринку, рівнем валового внутрішнього продукту та обсягами товарообігу між Польщею, Литвою та Україною, «Люблінський трикутник» об’єктивно має високі конкурентні позиції в системі сучасного міжнародного поділу праці в рамках Європейського Союзу. З метою обґрунтування конкурентоспроможності «Люблін- ського трикутнику» за галузевою ознакою визначено найбільш перспективні напрями економічної співпраці між Польщею, Литвою та Україною на міждержавному рівні та на рівні бізнес-формувань, а також перспективи подальшого опрацювання досліджуваної проблеми. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject «Люблінський трикутник» uk_UA
dc.subject економіка uk_UA
dc.subject бізнес uk_UA
dc.subject Кревська унія uk_UA
dc.subject Люблінська унія uk_UA
dc.subject Польща uk_UA
dc.subject Литва uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject Європейський Союз uk_UA
dc.title «Люблінський трикутник»: інституціональні передумови та економічний потенціал створення uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account