Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Перекладацька компетентність як індикатор сформованості мовної особистості майбутнього перекладача

Show simple item record

dc.contributor.author Горошкін, І. О.
dc.date.accessioned 2021-02-22T13:56:51Z
dc.date.available 2021-02-22T13:56:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.016:81'25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7365
dc.description Горошкін І. О. Перекладацька компетентність як індикатор сформованості мовної особистості майбутнього перекладача / І. О. Горошкін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018. - № 3 (137), квітень. – С. 158-167. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто проблему визначення сутнісних характеристик перекладацької компетентності майбутніх перекладачів, на основі аналізу й синтезу спеціальної літератури визначено її складники. Перекладацьку компетентність визначено як здатність до особливого, максимально повного розуміння тексту мовою оригіналу, де життєвий і професійний досвід перекладача фігурує як пресупозиція; виокремлено такі складники перекладацької компетентності: особливе «перекладацьке» володіння двома мовами, здатність до фахової інтерпретації вихідного тексту; володіння технологією перекладу; знання норм мови перекладу; знання перекладацьких норм, що визначають вибір стратегії перекладу; знання норм стилю й жанру тексту; певний обсяг фонових знань; творчі здібності до перекладу, перекладацька мобільність, що передбачає швидкий вибір адекватної перекладацької стратегії, здатність до інтенсивного переключення мовних кодів у процесі міжкультурного спілкування, а також розвинене мовне чуття. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject перекладацька компетентність uk_UA
dc.subject майбутні фахівці uk_UA
dc.subject переклад uk_UA
dc.title Перекладацька компетентність як індикатор сформованості мовної особистості майбутнього перекладача uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account