Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Політичні чинники у залученні студентської молоді Донбасу до науково-дослідної діяльності (1955–1985 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author Бадер, А.В.
dc.date.accessioned 2019-12-24T08:51:34Z
dc.date.available 2019-12-24T08:51:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4609
dc.description Бадер А. В. Політичні чинники у залученні студентської молоді Донбасу до науково-дослідної діяльності (1955–1985 рр.) / А.В. Бандер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019. - №5 (328) червень- С. 25-14 uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано зовнішньополітичні та внутрішньополітичні чинники в СРСР, що впливали на залучення студентської молоді Донбасу до науково-дослідної діяльності. Актуальність теми обумовлена тим, що у середина 1950-х – середина 1980-х рр. – це період коли в США, Японії, пізніше в країнах Західної Європи починають закладатись основи інформаційного суспільства. Зазначений процес базувався на переорієнтації основних галузей промисловості на розробку наукоємних технологій. Якщо на Заході зазначений процес розпочався знизу, то в СРСР його намагались запустити з гори, політизувавши науково-дослідну роботу та залучивши до неї більшу кількість осіб. Отже, перед вищими навчальними закладами СРСР постало складне завдання: не тільки надавати студентам знання, але й прищеплювати навички наукової творчості. Донбас у наведений період являв собою індустріально розвинений регіон Радянського Союзу з високою концентрацією населення. Велика кількість підприємств, перш за все, важкої промисловості сприяла заснуванню тут багатьох технічних інститутів, а висока щільність населення – розвиток мережі гуманітарних вишів. Встановлено, що найбільшої масовості досягли гуртки студентського наукового товариства, які працювали в галузі суспільних наук. Результати роботи зазначених товариств використовувались для ідеологічного виховання населення країни. Виявлено, що розповсюдженими були технічні гуртки СНТ. Доведено, що залученням студентської молоді до технічної творчості партійні структури Радянського Союзу намагались підвищити конкурентноздатність держави у воєнно-політичному протистоянні із Заходом. uk_UA
dc.description.sponsorship The foreign policy and internal policy factors in USSA, which influencefor involving Donbas students youth in scientific and research work were analyzed. Topicality of the article is explained by the fact that in the mid-1950s – the mid-1980s this is a period when the frames of the information society are laid in the USA, Japan and later in the Western Europe countries. The process was based on the refocusing from main industries to the development of high technology. If in the West this process started from below but in the USSR it was launched from above, politicizing research work and attracting more people to it. Higher educational establishments from the USSR have faced with difficult task not only educate, but also inculcate the skills of scientific creativity. In this period Donbass was an industrially developed region of the Soviet Union with a high concentration of population. Mass of enterprises, first of all, heavy industry contributed to the founding of many technical institutes here and high population density contributed to the development of a network of humanitarian universities. It was found, that students’ scientific companies, which have worked in the sector of social sciences, were most popular. The work results of such companies used for ideological education of state population. It was found, that the most popular were technical clubs SSC. It was proved, that USSA tried to rise the state competitiveness in military and politic competition with West, involving the students youth to technical creation uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ"ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject політичний процес у СРСР uk_UA
dc.subject залучення студентської молоді до наукової діяльності uk_UA
dc.subject студентство Донбасу uk_UA
dc.title Політичні чинники у залученні студентської молоді Донбасу до науково-дослідної діяльності (1955–1985 рр.) uk_UA
dc.title.alternative The Politic Factors Involving Donbas Students Youth to Scientific and Research Work (1955–1985). uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account