Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації поза навчальної діяльності з естетичного виховання учнів

Show simple item record

dc.contributor.author Шелупахіна, Т. В.
dc.contributor.author Шелупахина, Т. В.
dc.contributor.author Shelupakhina, T. V.
dc.date.accessioned 2019-04-30T08:37:53Z
dc.date.available 2019-04-30T08:37:53Z
dc.date.issued 2017-03
dc.identifier.other УДК 378.016:78.087.68 (043)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3772
dc.description Шелупахіна Т. В. Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації поза навчальної діяльності з естетичного виховання учнів / Т. В. Шелупахіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки . – 2017. – №2 (307). – Ч. 1. – С. 71–77. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячується актуальній проблемі впровадження інноваційних принципів навчання в структуру професійної підготовки учителів музичного мистецтва в педагогічному університеті. Аналізується методологія та методика особистісно орієнтованого навчання, доводиться ефективність технологій даного типу навчання в процесі підготовки майбутнього учителя музичного мистецтва до організації позанавчальної роботи з естетичного виховання учнів. Теоретична та практична реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання здійснюється в спецкурсі "Основи естетичного виховання". Пропонуються методи, націлені на активізацію навчальної діяльності студентів, створення професійно-творчого контексту, збагачення суб'єктивного досвіду майбутніх фахівців, розвиток свідомості, самосвідомості та рефлексії, а тим самим – на професійно-особистісне зростання, на забезпечення можливості самоактуалізації та самоорієнтації особистості фахівця в професійній діяльності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject особистісно орієнтоване навчання uk_UA
dc.subject учитель музичного мистецтва uk_UA
dc.subject естетичне виховання uk_UA
dc.title Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації поза навчальної діяльності з естетичного виховання учнів uk_UA
dc.title.alternative Реализация принципов личностно ориентированного обучения в процессе подготовки будущого учителя музикального искусства к организации внеучебной деятельности по эстетическому воспитанию учащихся uk_UA
dc.title.alternative The implementation of the principles of student centered learning in the process of preparing future teachers of music art to the organization of extracurricular activities on the aesthetic education of students uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account