Browsing Статті by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шимко, В. В.; Шимко, В. В.; Shimko, V. V.; Саєнко, Т. В.; Саенко, Т. В.; Saenko, T. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Статтю присвячено питанням перспективи розвитку професійної мистецької освіти на прикладі Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя. Авторами проаналізовано основні напрямки сучасної мистецької освіти ...
 • Вільховченко, Т. І.; Вильховченко, Т. И.; Vilhovchenko, T. I. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Стаття присвячена дослідженню танцювально-рухової терапії в Україні. Сучасний стан танцювально-рухової терапії в Україні відбувається під знаком розвитку, впровадження та використання танцю як нового, ефективного виду ...
 • Коршунов, Д. О.; Коршунов, Д. А.; Korshunov, D. А. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У даній статті розглядаються проблеми формування об’ємнопросторового мислення на заняттях з дисципліни «Скульптура» у студентів вищих художніх навчальних закладів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво». У процесі ...
 • Боженський, А. В.; Боженский, А. В.; Bozhenskіy, А. V.; Душний, А. І.; Душный, А. И.; Dushniy, A. I. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті висвітлюються різноманітні методичні аспекти вокального мистецтва XXI століття. В основу покладено дисертаційні дослідження Л. Горелік, Н. Гребенюк, В. Костюкова, Н. Овчаренко, Г. Панченко, О. Прядко, А. Ткачук, ...
 • Гуржій, І. А.; Гуржий, И. А.; Gurzhiy, I. А. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Автор розглядає особливу роль декоративної кераміки в середовищах рекреаційного призначення та визначає роль кольору, фактури, пропорцій на сприйняття твору мистецтва в просторі. У статті підкреслено думку, що вміле ...
 • Безпаленко, Ю. В.; Безпаленко, Ю. В.; Bezpalenko, J. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У даній статті розглянуто становлення двох балетних шкіл: французької балетної школи та італійської балетної школи. Досліджуються характерні ознаки цих шкіл, розглядаються ключові етапи, які пройшли дві школи за час свого ...
 • Назаренко, Н. В.; Назаренко, Н. В.; Nazarenko, N. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У даній статті розглядається взаємодія музичної буденності й сучасної культури. Для розкриття сутнісних рис культури застосовано антропологічний підхід, який основою культури визначає антропоцентричність, тобто розглядає ...
 • Сташевська, І. О.; Сташевская, И. О.; Stashevska, O. I. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті розглянуто актуальні проблеми шкільної та позашкільної музично-освітньої практики в сучасній Україні. Виявлено негативні чинники, що впливають на якість масової музичної освіти в Україні. Визначено перспективні ...
 • Шелупахіна, Т. В.; Шелупахина, Т. В.; Shelupakhina, T. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Стаття присвячується актуальній проблемі впровадження інноваційних принципів навчання в структуру професійної підготовки учителів музичного мистецтва в педагогічному університеті. Аналізується методологія та методика ...
 • Сбітнева, О. Ф.; Сбитнева, Е. Ф.; Sbitneva, O. F. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті розкрито процес музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами хорового співу, який є найбільш доступним і популярним видом дитячої музичної творчості в нашій країні. Розкрито, що ...
 • Борисова, С. В.; Борисова, С. В.; Borysova, S. V.; Плохотнюк, О. С.; Плохотнюк, О. С.; Plokhotnyuk, O. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті розглядаються особливості впливу музичного мистецтва на формування ціннісних орієнтацій молоді. Зазначається, що специфіка музичного мистецтва полягає як в здатності здійснювати вплив на психофізіологічний стан ...
 • Сокіл, Л. М.; Сокол, Л. М.; Sokil, L. M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті розглядаються особливості хореографічного матеріалу Полтавщини, який можна вивчати тільки на прикладах репертуару професійних та аматорських колективах Полтавської області. Локальні ознаки танцювальної творчості ...
 • Скакун, В. М.; Скакун, В. М.; Skakun, V. M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті висвітлюється історія створення, творчий шлях та сучасний стан функціонування Полтавського симфонічного оркестру. Розглядається концертний репертуар, виконаний колективом. Аналізується гастрольна діяльність оркестру ...
 • Корнюхіна, А. В.; Корнюхина, А. В.; Korniukhina, A. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті розглянуто проблему розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методик музичного виховання. Розкриваються основні поняття та характеристики інноваційної діяльності педагога, ...
 • Шпетна, С. А.; Шпетна, С. А.; Shpetna, S. A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті розкривається роль та значення самостійної роботи магістрантів мистецьких спеціальностей. Зазначається, що самостійна робота є однією зі складових форм навчання магістрантів у вишах і формує потребу постійного ...
 • Гетьман, О. П.; Гетьман, О. П.; Gethman, O. P. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  В статье проанализирована современная техника нанесения декоративной косметики – аэрография; показана история развития аэрографа и применение аэрографии как во время создания мультфильмов, так и современных цифровых фильмов. ...
 • Філоненко, Н. М.; Филоненко, Н. М.; Filonenko, N. M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Стаття присвячена обґрунтуванню інтерсеміотичного характеру творчості літературного угруповання „Бу-Ба-Бу” шляхом виявлення у ній елементів інших видів мистецтва та аналізу художньої функції інтерсеміотичної взаємодії. Під ...
 • Кириченко, О. А.; Кириченко, Е. А.; Kyrychenko, E. A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Стаття присвячена методичним і практичним питанням виховання музиканта-виконавця. Заявлена тема розглядається у світлі постійно зростаючих професійних вимог до майбутнього педагога-музиканта. Основна увага приділяється ...
 • Strenacikovа, Maria; Стреначикова, Мария; Стреначікова, Марія (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  Dyslexia, as a most common learning disorder, might have negative consequences on children’s abilities not only in general education, but also in music acquisition. Not only it might affect their notation literacy, ...
 • Громцев, Р. С.; Громцев, Р. С.; Gromtsev, R. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-03)
  У статті проаналізовані виклики, які ставлять перед майбутніми педагогами-хореографами сучасні глобалізаційні процеси, адже сучасному суспільству потрібна особистість вчителя, який здатний творчо підходити до вирішення ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account