Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Краснякова, Т. В.; Чорнобай, К. Г, (2011)
  Посібник містить опис і алгоритм виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики для 11 класу (академічний рівень), складених відповідно до чинної програми з фізики для 11-річної школи. Кожна робота містить перелік ...
 • Краснякова, Т. В.; Чорнобай, К. Г. (2011)
  Посібник містить опис і алгоритм виконання фронтальних лабораторних робіт з фізики для 11 класу (рівень стандарту), складених відповідно до чинної програми з фізики для 11-річної школи. Кожна робота містить перелік необхідного ...
 • Краснякова, Т. В.; Чернобай, Е. Г.; Жихарев, И. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2012)
  В пособии представлены рекомендации по методическому обеспечению работ практикума по ШФЭ, включающие лабораторные работы по физике 10 и 11 классов (академический уровень) и приложения. Каждая работа содержит краткие ...
 • Краснякова, Т. В.; Чорнобай, К. Г. (2012)
  Посібник містить опис і алгоритм виконання робіт практикуму з фізики для 11 класу (академічний рівень), складених відповідно до чинної програми з фізики для 11-річної школи. Кожна робота містить перелік необхідного обладнання, ...
 • Краснякова, Т. В.; Чорнобай, К. Г. (2012)
  Посібник містить опис і алгоритм виконання робіт практикуму з фізики для 11 класу (рівень стандарту), складених відповідно до чинної програми з фізики для 11-річної школи. Кожна робота містить перелік необхідного обладнання, ...
 • Кара-Мурза, С. В.; Чернобай, Е. Г. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  В пособии изложены основные теоретические сведения по основным разделам классической механики. В каждом разделе подробно рассмотрены примеры решения задач и задания для аудиторного и самостоятельного выполнения, снабженными ...
 • Литвинова, О. Н. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  Учебно-методическое пособие предназначено для изучения современных экономико-математических методов при расчетах в экономике с использованием программного обеспечения фирмы Microsoft - Microsoft Excel. Выбранный программный ...
 • Бондаренко, Л. И.; Чернобай, Е. Г. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  В пособии представлены рекомендации и указания к выполнению лабораторного практикума по физике. Каждая работа содержит краткие теоретические сведения, детальное описание экспериментальных установок и последовательность ...
 • Жукова, В. М.; Переяславська, С. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Навчальний посібник структуровано відповідно до розділів робочої програми курсу „Комп’ютерні системи математичного моделювання” кафедри інформаційних технологій та систем ЛНУ імені Тараса Шевченка. Посібник складається з ...
 • Кірєєв, І. Ю.; Могильний, Г. А.; Семенов, Н. А.; Донченко, В. Ю. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом для спеціальності 6.050102 і призначені для виконання бакалаврської роботи студентів всіх форм навчання.
 • Жучок, Ю. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  У посібнику розглядається категорний аналог напівгрупи часткових перетворень – симетрична 0-категорія. Досліджуються структурні властивості симетричної 0-категорії та її підкатегорії – симетричної інверсної 0-категорії. ...
 • Ревякіна, О. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019)
  У навчально-методичному посібнику наведено теоретичні відомості, приклади графічних робіт для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з курсів «Нарисна геометрія та креслення» та «Інженерна та комп’ютерна графіка» ...
 • Козуб, Г. О.; Семенов, М. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020)
  Методичні рекомендації структуровано відповідно до розділів навчальної програми курсу „Програмування (Python)” для спеціальності 121 – „Інженерія програмного забезпечення” кафедри інформаційних технологій та систем ДЗ ...
 • Тихонов, Ю. Л.; Донченко, В. Ю. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020)
 • Тоічкіна, О. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2023)
  Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Математика» спеціальності 014 Середня освіта (Математика), «Алгебра та теорія чисел» спеціальності 111 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account