Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Феномен словесного символу як об’єкт лінгвістичних досліджень

Show simple item record

dc.contributor.author Колесникова, Л. Л.
dc.date.accessioned 2015-12-01T16:02:34Z
dc.date.available 2015-12-01T16:02:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/247
dc.description Феномен словесного символу як об’єкт лінгвістичних досліджень / Л. Л. Колесникова // Лінгвістика. - 2015 - № 1 (32). – С. 53 – 60. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто основні підходи до аналізу словесного символу як лінгвістичного феномену; з’ясовано погляди мовознавців на термін символ; уточнено зміст поняття „словесний символ”, встановлено залежність символу від зовнішнього оточення та художніх засобів. Показано, що мова фіксує символ не як беззмістовний знак, а як повноцінне слово з власним лексичним значенням, і будь-який елемент художньої системи в окреслених межах може бути символом. Словесний символ у мові двоплановий, він є своєрідною формулою складних взаємовідношень. З’ясовано, що однією з найактуальніших є проблема художнього значення. Ця теорія може бути підґрунтям для вивчення художньої валентності слів-символів у поетичних текстах, оскільки семантика таких лексичних одиниць найкраще й найповніше репрезентує себе в контексті. Символ розглянуто в структурі мовної картини світу; зафіксовано його етимологічне ототожнення з поняттям знака, який аналізують як з філософського, так і лінгвістичного погляду, що створює передумови для дуалістичного розуміння його змісту; доведено, що символ є тісно пов’язаним з іншими структурно-семантичними категоріями. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject художній образ uk_UA
dc.subject лінгвістика uk_UA
dc.title Феномен словесного символу як об’єкт лінгвістичних досліджень uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account