Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Browsing Навчально-методичні видання by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кононов, І. Ф. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 1999)
  Ця праця була написана як реакція на обставини суспільної кризи в нашій країні. Автор займався емпіричними дослідженнями масової свідомості мешканців Луганщини. Зібраний в ході цих досліджень матеріал свідчив про невідповідність ...
 • Цебрій, І. В. (2010)
  Посібник знайомить із романським ідейно-художнім напрямом у мистецтві середньовічної Західної Європи, розкриває смислове наповнення поняття „романське мистецтво“, його виникнення та обгрунтування дослідниками, його прояви ...
 • Цебрій, І. (2010)
  Матеріали посібника знайомлять із творами ранньохристиянських педагогів, основоположників сучасного т’юторства та західноєвропейської системи освіти, їхніми педагогічними моделями. Посібник також містить ...
 • Проскуріна, О. О.; Ладига, О. І.; Ладига, Л. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2012)
  У підручнику розглядаються важливі проблеми розвитку політичних конфліктів з найдавніших часів до наших днів. Головна увага приділяється явищах і процесам, які визначають сутнісні риси політичних конфліктів, а також ...
 • Кононов, І. Ф. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Підручник вводить читачів до сучасної теоретичної соціології. В ньому розкривається предмет науки, розглядаються підвалини суспільного життя, аналізується інституціональна структура суспільства, його соціальна структура, ...
 • Песоцька, О. П.; Степаненко, В. І.; Островська, Н. О.; Маркова, Н. В.; Акіншева, І. П.; Ларіонова, Н. Б.; Мурашкевич, О. А.; Ігнатенко, К. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У запропонованому посібнику представлено основні проблеми, що пов’язані з науковими пошуками щодо розвитку соціальної роботи з дезадаптованими людьми, формування усвідомленого батьківства, гендерних аспектів соціальної ...
 • Кононов, І. Ф. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Підручник вводить читачів до сучасної теоретичної соціології. В ньому розкривається предмет науки, розглядаються підвалини суспільного життя, аналізується інституціональна структура суспільства, його соціальна структура, ...
 • Гаміна, Т. С.; Маркова, Н. В.; Песоцька, О. П. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги щодо написання магістерського дослідження з соціальної роботи. Посібник містить три розділи, в яких даються методичні рекомендації відносно структури, змісту, ...
 • Цебрій, І. (2014)
  Посібник знайомить з основними ідейно-художніми напрямами в культурному житті Західної Європи доби Середньовіччя, показує їхні соціальні витоки, передумови виникнення багатостильовості та багатожанровості, характерних ...
 • Ларіонова, Н.Б. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У запропонованому посібнику представлено програму дисципліни „Соціальна політика в Україні” для спеціальності „Соціальна робота” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” і комплекс завдань пошукового, творчого, евристичного ...
 • Цебрій, І. В. (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2017)
 • Івченко, Т. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017)
  Навчально - методичний комплекс та Робочу навчальну программу розроблено на основі анотації до навчального курсу “Технології соціальної роботи ” та розглянуто на засіданні кафедри соціальної роботи.
 • Верховод, Л. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018)
  Навчально-методичний посібник охоплює теми лекцій, передбачені навчальною програмою з дисципліни «Соціологія культури та міжкультурна комунікація». Містить контрольні питання з кожної теми, завдання для засвоєння навчального ...
 • Цебрій, І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2021)
  У посібнику йде мова про становлення та розвиток італійської школи «бельканто», про її еволюційні зміни у відповідності до запитів епохи та стилів виконавства, про теоретико-методичні засади викладачів, які працюють за ...
 • Забудкова, О. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2023)
  Навчально-методичний посібник містить матеріали, що мають допомогти здобувачам спеціальності 014 Середня освіта (Історія) опанувати першу частину освітнього компонента „Історія України”. Хронологічно та тематично охоплює ...
 • Забудкова, О. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2023)
  Навчально-методичний посібник містить основні настанови й рекомендації здобувачам вищої освіти до виконання курсової роботи з історії України. Для здобувачів закладів вищої освіти всіх форм навчання, викладачів та вчителів ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account