Відгуки опонентів Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Капніної Галини Іванівни на дисертацію Панченко Віолетти Володимирівни за темою "Організація контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогікиКапніна, Г. І.
2019ВІдгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Вакуленко Валентини Миколаївни на дисертацію Панченко Віолетти Володимирівни " Організація контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)", представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історі педагогікиВакуленко, В. М.
2019Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Вакуленко Валентини Миколаївни на дисертаційну роботу Лун Фен "Формування політичної культури студентів в університетах КНР, України та Франції (порівняльний аналіз)", подану до здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зы спеціальносты 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогікиВакуленко, В. М.
2019Відзив офіційного опонента про дисертацію Лун Фен "Формування політичної культури студентів в університетах КНР, України та Франції (порівняльний аналіз)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за специальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогікиХотченко, І. А.
2019Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформаційних та дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України Кузьмінської Олени Геронтіївни на дисертаційну роботу Співак Світлани Михайлівни на тему "Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань «Інформаційні технології», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освітіКузьмінська, О. Г.
2019Відгук офіційного опонента на дисертацію Колгатіної Лариси Сергіївни «Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті 01 - Освіта/ПедагогікаКогут, У. П.
2019Відгук офіційного опонента на дисертацію Гончарової Інни Сергіївни на тему "Формування полікультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освітиКоваленко, О. В.
2019Відгук офіційного опонента на дисертацію Гончарової Інни Сергіївни на тему "Формування полікультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах", подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освітиКнодель, Л. В.
2019Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики Донбаської державної машинобудівної академії Власенко Катерини Володимирівни на дисертацію Колгатіної Лариси Сергіївни «Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 інформаційно-комунікаційні технології в освітіВласенко, К. В.
2019Відгук на дисертаційну роботу Співак Світлани Михайлівни "Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань «Інформаційні технології» подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освітіПанченко, Л. Ф.
2019Відгук офіційного опонента – кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Барни Ольги Василівни на дисертаційну роботу БОЙКО Марії Анатоліївни «Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освітіБарна, О. В.
2019ВІДГУК на дисертацію Топольник Яни Володимирівни «Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освітіСемеріков, С. О.
2019Відгук опонента на дисертацію Дубового Олександра Володимировича "Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика вихованняТимошенко, В. В.
2019Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Бойчука Юрія Дмитровича на дисертацію Дубового Олександра Володимировича "Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика вихованняБойчук, Ю. Д.
2019Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Білоус Тетяни Львівни на дисертацію Дем’янишина Володимира Миколайовича «Професійне самовизначення старшокласників щодо військової служби за контрактом», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія і методика вихованняБілоус, Т. Л.
2019Відзив офіційного опонента на дисертацію Дем’янишина Володимира Миколайовича «Професійне самовизначення старшокласників щодо військової служби за контрактом», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія і методика вихованняЗеленов, Є. А.
2019Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Алфімова Валентина Миколайовича на дисертацію Васиньової Надії Сергіївни «Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до захисту, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітоюАлфімов, В. М.
2019Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, професора Мармази Олександри Іванівни на дисертацію Васиньової Надії Сергіївни «Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою 01 – Освіта / ПедагогікаМармаза, О. І.
2019Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Литвинової Світлани Григорівни на дисертаційну роботу Топольник Яни Володимирівни «Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освітіЛитвинова, С. Г.
2019Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Березюк Олени Станіславівни на дисертацію Дудник Оксани Миколаївни «Система педагогічних задач контекстної спрямованості у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/ПедагогікаБерезюк, О. С.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129