Відгуки опонентів Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 197
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри хореографічного мистецтва Херсонського державного університету да дисертацію Добролюбової Наталії Володимирівни "Формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освітиТерешенко, Н.
2021Відгук офіційного опонента на дисертацію Гринько Вікторії Олександрівни «Теоретичні і методичні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освітіТимчук, Л. І.
2021Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Глазунової Олени Григорівни на дисертаційну роботу на дисертацію та автореферат Гринько Вікторії Олександрівни «Теоретичні і методичні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи», представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – 10 інформаційно-комунікаційні технології в освітіГлазунова, О. Г.
2021Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Власенко Катерини Володимирівни на дисертацію та автореферат Гринько Вікторії Олександрівни «Теоретичні і методичні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи», 13.00.10 – 10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»Власенко, К. В,
2021Відгук офіційного опонента – доктора педагогічних наук, доцента О. О. Ліннік про дисертацію Починкової Марії Миколаївни «Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освітиЛіннік, О. О.
2021Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора кафедри музичного мистецтва та хореографії ЛНУ ім. Тараса Шевченка Сбітнєвої Людміли Миколаївни на дисертаційне дослідження Добролюбової Наталії Володимирівни «Формування готовності майбутніх викладачів хореографії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності», 13.00.04 – теорія і методика професійної освітиСбітнєва, Л. М.
2021Відгук офіційного опонента – доктора педагогічних наук, професора кафедри історії України Запорізького національного університету Терна Сергія Олександровича на дисертаційне дослідження Марії Миколаївни Починкової «Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки», представлене на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освітиТерно, С. О.
2021Відгук про дисертацію Починкової Марії Миколаївни на тему «Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки», що подана до захисту в спеціалізованій вченій раді Д 29.053.01 ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освітиМарусинець, М. М.
2021Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Топольник Яни Володимирівни на дисертацію Толмачової Ірини Георгіївни на тему: «Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація – теорія і методика професійної освіти 01 – Освіта / ПедагогікаТопольник, Я. В.
2021Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Бешок Тетяни Віталіївни на дисертаційну роботу Толмачової Ірини Георгіївни «Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 – освіта/педагогіка за спеціальністю 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями), спеціалізація – теорія і методика професійної освітиБешок, Т. В.
2020Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Олексія Владиславовича Караманова "Теорія і практика педагогічної діяльності музеїв в сучасному освітньому просторі", представлена на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогікиСухомлинська, О. В.
2020Відгук офіційного опонента на дисертаційну працю Караманова Олексія Владиславовича на тему «Теорія і практика педагогічної діяльності музеїв в сучасному освітньому просторі України», представленої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогікиГончар, О. В.
2020Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора кафедри музичного мистецтва та хореографії Сбітнєвої Людмили Миколаївни на дисертацію Караманова Олексія Владиславовича «Теорія і практика педагогічної діяльності музеїв в сучасному освітньому просторі України», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогікиСбітнєва, Л. М.
2020ВIдгук офiцiйногo опонента доктора педагогiчних наук, професора Касьяновоi Олени Миколаївни про дисертацiю Сич Тетяни Володимирiвни "Розвиток методологii дослiдження проблем управлiння освiтою в icторії вiтчизняноi педагогiчноi науки (друга половина ХХ - початок ХХI столiття)", подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогiчних наук зi спецiальностi 13.00.06 - теорiя i методика управлiння освiтою 01 - Освiта/ ПедагогiкаКасьянова, О. М.
2020Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Харківської Алли Анатоліївни на дисертацію Сич Тетяни Володимирівни "Розвиток методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)", представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітоюХарківська, А. А.
2020Відгук офіційного опонента,доктора педагогічних наук, професора Сорочан Тамари Михайлівни на дисертацію Сич Тетяни Володимирівни «Розвиток методології дослідження проблем управління освітою в історії вітчизняної педагогічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітоюСорочан, Т. М.
2020Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Бельмаз Ярослави Миколаївни на дисертаційне дослідження "Навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України: порівняльний аналіз", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогікиБельмаз, Я. М.
2020Відгук офіційного опонента - кандидата педагогічних наук, доцента Ремізанцевої Катерини Олександрівни про дисертацію Юніної Ольги Євгенівни "Навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України: порівняльний аналіз", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністью 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогікиРемізанцева, К. О.
2020Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента, керівника науково-методичного тренінгового центру соціального та професійного розвитку людини ХНПУ імені Г.С.Сковороди Прокопенко Ірини Андріївни на дисертаційну роботу Мамиченка Сергія Анатолійовича «Формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування у фаховій підготовці», подану на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні наукиПрокопенко, І. А.
2020Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка Желанової Вікторії В`ячеславівни про дисертаційну роботу Мамиченка Сергія Анатолійовича "Формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування у фаховій підготовці", подану на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні наукиЖеланова, В. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 197