Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4126
Title: Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Капніної Галини Іванівни на дисертацію Панченко Віолетти Володимирівни за темою "Організація контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
Authors: Капніна, Г. І.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4126
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapnina.pdf180.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.