Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2942
Title: Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій
Authors: Шама, І. П.
Issue Date: 1-Nov-2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування індиві-дуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі викорис-тання кейс-технологій. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури з’ясовано ступінь дослідженості проблеми. Визначено сутність та структуру індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів, критерії та показники його сформованості. Схарактеризовано особливості використання кейс-технологій, сутнісні ознаки та види педагогічних кейсів у процесі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій
Description: Шама І. П. Формування індивідуального стилю професійної діяль-ності майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій : автореф. на здобуття наук. ступ. кан. пед . наук 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. 01 – Освіта / Педагогіка / І.П. Шама. – Старобільськ, 2018 – 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2942
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shama.pdf507.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.