Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2726
Title: Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Алфімова Валентина Миколайовича на дисертацію Кравченко Олени Іванівни „Теоретикометодологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету”, подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 29.053.03 у Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою
Authors: Алфімов, В. М.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2018
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2726
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alfimov.pdf381.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.