Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1906
Title: Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу
Authors: Бондаренко, Л. І.
Keywords: мотивація
дослідницька компетентність
компетентність
педагогічні умови
дослідницька діяльність
майбутній педагог
Issue Date: 2015
Abstract: У статті обґрунтовано провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів: розвиток дослідницького потенціалу студентів-магістрантів на основі актуалізації внутрішніх ресурсів особистості в процесі оволодіння фаховими дисциплінами; стимулювання магістрантів до науководослідницької діяльності шляхом залученням їх до розв’язання випереджувальних пізнавальних та дослідницько-творчих завдань професійно зорієнтованого характеру під час застосування різноманітних форм і методів організації освітнього процесу; включення магістрантів у різні види науково-дослідної роботи в навчальному процесі, у ході різних видів практики, самостійної дослідницької діяльності в позанавчальний час.
Description: Бондаренко Л.І. Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу / Л.І. Бондаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2015. - № 6 (295). – С. 141 - 148.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1906
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko.pdf173.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.