Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1415
Title: Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі
Other Titles: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора пелагогічних наук
Authors: Ульянова, В. С.
Keywords: управління
музична освіта
музика
вищі навчальні заклади
компетентність
професійна компетентність
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена проблемам адаптивного управління якістю музичної освіти у ВПНЗ. Визнaчено сутність понять „адаптивне управління якістю музичної освіти у ВПНЗ”, „якість музичної освіти у ВПНЗ”, „художньо-естетичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва”; конкретизовано стpуктуpу їхньої професійної діяльності та стpуктуpу якocтi музичної освіти у ВПНЗ. Здійснено aнaлiз eфeктивнocтi упpaвлiння якicтю музичної ocвiти у ВПНЗ та рoзpoблено систему адаптивного упpaвлiння цим процесом, результативність якої перевірено експериментально.
Description: Ульянова В. С. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління якістю музичної освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук : 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / В. С. Ульянова; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. - Старобільськ, 2016. - 43 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1415
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulianova.doc910 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.