Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Системний та синергетичний підходи у формуванні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи

Show simple item record

dc.contributor.author Починкова, М. М.
dc.date.accessioned 2020-09-22T06:25:09Z
dc.date.available 2020-09-22T06:25:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 378:373.3:[37.015.3:159.95]
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6051
dc.description Починкова M. M. Системний та синергетичний підходи у формуванні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи / М. М. Починкова // Education and Pedagogical Sciences ("Освіта та педагогічна наука") / Гол. ред. А. В. Жучок; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - 2019. - № 3 (172). – С.44-54. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено актуальній проблемі формування критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.У статті обґрунтовано застосування системного та синергетичного рівнів наукового пізнання на загальнонауковому рівні дослідження. Щодо системного підходу, то відзначено, що він найбільш поширений у психолого-педагогічній літературі, розкрито зв’язок між поняттями «системний підхід», «система», «педагогічна система», наголошено на тому, що формування критично¬го мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи розглядається як цілісна багато¬компонентна різнорівнева система. Синергетичний підхід представлено як такий, що доповнює систем¬ний, а не виступає опозиційним до ньо¬го. У цьому підході закладено можливості діалогу, творчості, індивідуального шляху розвитку й породження порядку з хаосу як поштовх до нового розвитку. Доведено, що застосування такого підходу в дослідженні формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи є необхідним для проведення об’єктивного дослідження. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject критичне мислення uk_UA
dc.subject майбутні вчителі початкової школи uk_UA
dc.subject професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи uk_UA
dc.subject методологія uk_UA
dc.subject загальнонауковий рівень uk_UA
dc.subject системний підхід uk_UA
dc.subject синергетичний підхід uk_UA
dc.title Системний та синергетичний підходи у формуванні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account