Show simple item record

dc.contributor.author Рязанова, Н. О.
dc.date.accessioned 2021-11-18T13:13:35Z
dc.date.available 2021-11-18T13:13:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn УДК 657.6 (075.8)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8682
dc.description Рязанова Н. О. Аудит: навч. - метод. посіб. / Н. О. Рязанова ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». - Старобільськ, 2021. - 261 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник «Аудит» розроблений відповідно до вимог з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фінанси, банківська справи та страхування». Посібник містить теоретичний матеріал до кожної теми, який розкриває теоретичні засади розвитку та становлення аудиторської діяльності в Україні, її особливості, міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту, мету та якість аудиту, його предмет, методи та об’єкти, види аудиту та супутні послуги, документування та планування аудиту, аудиторський ризик та аудиторські докази, аудит фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами. До кожної теми додано перелік ключових понять і термінів, міжпредметні зв’язки та пакет практичних завдань та питань для перевірки знань, що включає роботу з категорійним і понятійним апаратами, тестові та індивідуальні завдання, роботу із законодавчою базою. Призначений для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, може бути корисний для аспірантів, викладачів, науковців, фахівців-практиків та читачів, які цікавляться сучасними проблемами бухгалтерського обліку та аудиту.
dc.description.sponsorship Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries навчально-методичний посібник;
dc.subject аудит uk_UA
dc.subject фінанси uk_UA
dc.subject грощі uk_UA
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.title Аудит uk_UA
dc.title.alternative uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account