Show simple item record

dc.contributor.author Снітко, Є. О.
dc.contributor.author Завгородня, Є. Є.
dc.date.accessioned 2021-10-17T23:41:01Z
dc.date.available 2021-10-17T23:41:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 658 (075.8)
dc.identifier.other О - 60
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8545
dc.description Операційний менеджмент : навч.-метод. посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної, заочної форми навчання та дистанційного навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укладачі : Є. О. Снітко, Є. Є. Завгородня. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка››, 2021. – 184 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник для самостійної роботи розроблено згідно з програмою вивчення дисципліни «Операційний менеджмент». Він охоплює всі змістовні модулі, які передбачено освітньою програмою підготовки ЗВО першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за ОП «Менеджмент організацій і адміністрування». Розглянуто основні теоретичні, методичні та практичні засади операційного менеджменту. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» першого рівня вищої освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject менеджмент uk_UA
dc.title Операційний менеджмент uk_UA
dc.title.alternative Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної, заочної форми навчання та дистанційного навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account