Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Методологізація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Бутенко, Л. Л.
dc.date.accessioned 2021-09-27T23:26:41Z
dc.date.available 2021-09-27T23:26:41Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 378.091-052(043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8462
dc.description Бутенко Л. Л. Методологізація загальнопедагогічної підготовки май-бутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти : дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Людмила Леонідівна Бутенко ; наук. кер. Віталій Семенович Курило ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». - Старобільськ, 2021. - 585 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації обґрунтовано теоретичні та методичні засади методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти. Розкрито історикопедагогічний аспект, сучасні підходи до визначення сутності загальнопедагогічної підготовки майбутніх фахівців сфери освіти, реалізації її завдань. Визначено концептуальні засади дослідження на основі сучасних методологічних підходів, багатомірної педагогічної дійсності, методології практичної діяльності, сутнісних ознак трирівневої системи вищої освіти. Представлено сутність, функції, принципи, структурно-функційну модель процесу методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх фахівців сфери освіти, зміст та структуру методолого-праксеологічної компетентності майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників. Обґрунтовано змістові лінії методологізації загальнопедагогічної підготовки, схарактеризовано відповідні технології (запитування, проблематизації, концептуалізації та ін.). Експериментально перевірено теоретико-методичні засади методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх фахівців сфери освіти в умовах трирівневої системи вищої освіти, що забезпечують формування їхньої методолого-праксеологічної компетентності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.title Методологізація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account