Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу

Show simple item record

dc.contributor.author Золотарьова, О. В.
dc.date.accessioned 2016-06-09T21:49:08Z
dc.date.available 2016-06-09T21:49:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 378.03(043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/833
dc.description Золотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. В. Золотарьова ; наук. кер. В. І. Сипченко ; ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет". – Слов`янськ, 2016. - 269 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації представлено науково-методичне обґрунтування проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Визначено ступінь дослідження проблеми формування ціннісних орієнтацій у філософській, психологічній та педагогічній літературі; виявлено сутність, структуру й особливості формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу; визначено критерії, показники та рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. Здійснено аналіз ефективності впровадження визначених педагогічних умов за чотирма критеріями – мoтивaцiйним, когнітивним, діяльнісним, рефлексивним. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject виховання uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.subject виховна робота uk_UA
dc.subject цінності uk_UA
dc.title Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account