Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації

Show simple item record

dc.contributor.author Кошинська, О. Є.
dc.date.accessioned 2016-06-09T19:28:41Z
dc.date.available 2016-06-09T19:28:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 378:640.4(470+571)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/830
dc.description Кашинська О. Є. Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О.Є. Кашинська ; Г. П. Щука ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - 268 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційну роботу присвячено проблемам підготовки фахівців готельного господарства в Російській Федерації. Здійснено аналіз стану розробки досліджуваної проблеми підготовки фахівців готельного господарства. Визначено особливості професійно-кваліфікаційної структури персоналу готельного господарства та її взаємозв’язок із системою підготовки фахівців цієї галузі. Проаналізовано досвід підготовки фахівців готельного господарства в розвинених країнах світу та визначено тенденції цього розвитку. Здійснено аналіз системи підготовки фахівців готельного господарства в Російській Федерації. Визначено особливості підготовки фахівців готельного господарства в Україні та сформульовано рекомендації щодо використання досвіду Російської Федерації у вітчизняній практиці готельної освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject готельна справа uk_UA
dc.subject готельне господарство uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.title Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account