Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів

Show simple item record

dc.contributor.author Чернецька, Ю. І.
dc.date.accessioned 2016-05-31T20:29:25Z
dc.date.available 2016-05-31T20:29:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 378.013.42:369.223.24-056.83
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/821
dc.description Чернецька Ю. І. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. токт. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Ю. І. Чернецька ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - 46 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації репрезентовано цілісне й системне дослідження теоретичних засад і представлено шляхи практичного розв’язання проблеми соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів. Проаналізовано проблему соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних у сучасній науці як педагогічний феномен. Розкрито історичні передумови становлення та розвитку соціально-педагогічної роботи з наркозалежними. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід роботи з ресоціалізації наркозалежних. Розроблено понятійно-категоріальний апарат дослідження, уточнено сутність і структуру процесу ресоціалізації наркозалежних. Схарактеризовано діяльність реабілі-таційних центрів як осередків соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації. Розкрито теоретичні засади соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів із застосуванням низки методологічних підходів. Ресоціалізацію наркоза-лежних розкрито як процес відновлення, збереження й розвитку соціально корисних зв’язків із соціальним середовищем, формування в них нових соціально схвалених моделей поведінки, норм і цінностей, позитивного соціального досвіду й суб’єктності з метою повноцінного функціонування в суспільстві. Структурними складниками процесу ресоціалізації нарко-залежних визначено реабілітацію, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство, що в сукупності створюють умови для повторного їх входження в соціальне середовище. Збагачене середовище ресоціалізації розглянуто як сукупність умов для підвищення ефективності повторного входження наркозалежних у суспільство. Обґрунтовано систему соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів, визначено та змістовно розроблено компоненти системи (цільовий, змістовий, технологічний, об’єкт- суб’єктний, середовищний). Експериментально доведено ефективність системи соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject соціалізація uk_UA
dc.subject соціально-педагогічна робота uk_UA
dc.subject реабілітаційні центри uk_UA
dc.subject ресоціалізація uk_UA
dc.subject соціальний педагог uk_UA
dc.subject наркозалежні uk_UA
dc.title Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів uk_UA
dc.title.alternative автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account