Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Show simple item record

dc.contributor.author Воронкін, О. С.
dc.date.accessioned 2016-05-31T19:26:00Z
dc.date.available 2016-05-31T19:26:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other 378.147:004(477)„21/22”
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/816
dc.description Воронкін О. С. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / О. С. Воронкін; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract На основі історіографічного аналізу широкої джерельної бази (педагогічні періодичні видання, монографічна література, дисертаційні роботи, нормативно-законодавчі документи, архівні матеріали, веб-ресурси) схарактеризовано стан дослідженості проблеми розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищій школі; розкрито сутність, структуру та класифікацію інформаційно-комунікаційних технологій навчання у ВНЗ; розроблено періодизацію розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищій школі України в другій половині ХХ ст. – на початку ХХI ст.; виявлено особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ України в межах семи виокремлених етапів, визначено тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів ВНЗ України в другій половині XX ст. – на початку XXI ст. та окреслено перспективи їх подальшого розвитку. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk_UA
dc.subject вищі навчальні заклади uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject історія педагогіки uk_UA
dc.title Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) uk_UA
dc.title.alternative автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account