Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін

Show simple item record

dc.contributor.author Онищенко, Н.П.
dc.date.accessioned 2021-05-21T05:58:02Z
dc.date.available 2021-05-21T05:58:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 378.147:[37.011.3-051
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8083
dc.description Онищенко Н. П. Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Н.П.Онищенко // Education and Pedagogical Sciences ("Освіта та педагогічна наука") / Гол. ред. О. Л. Караман ; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - 2021. - № 1 (176). – С.72-80. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкрито особливості підготовки майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Схарактеризовано інноваційні педагогічні технології, які інтенсивно впроваджуються в сучасних закладах вищої освіти (технології дистанційного навчання (найбільш актуальні в умовах пандемії COVID-19), кредитно-модульна система організації навчання, ігрові, інформаційно-комп’ютерні, інтерактивні, мультимедійні, діалоговокомунікаційні, проєктні технології, технології проблемного навчання тощо). Установлено, що серед педагогічних технологій, що застосовуються під час вивчення педагогічних дисциплін, великою популярністю користуються мультимедійні. Зазначено, що формуванню комунікативних умінь, створенню доброзичливої атмосфери у спілкуванні на практично-семінарському занятті допомагають методика тренінгу, кейс-метод, метод портфоліо. Визначено, що проєктна технологія передбачає системне й послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розробку оптимальних шляхів створення проєктів, їхній захист і аналіз результатів. З’ясовано, що актуальними під час вивчення педагогічних дисциплін є інтернет-проєкти та хмарні технології (сервіси Google Apps, Office 365, сховища файлів, електронна література, вебдодатки й системи підтримки дистанційного навчання Moodlе та Blackboard), які спрямовані на підвищення рівня мовленнєвих навичок студентів та допомагають навчитись отримувати значний обсяг інформації. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject технологічний підхід uk_UA
dc.subject інноваційні технології uk_UA
dc.subject мультимедіатехнології uk_UA
dc.subject тренінг uk_UA
dc.subject кейс-метод uk_UA
dc.subject проєктні технології uk_UA
dc.subject хмарні технології uk_UA
dc.subject педагогічні дисципліни uk_UA
dc.subject підготовка майбутніх учителів uk_UA
dc.title Підготовка майбутніх учителів засобами інноваційних технологій у процесі вивчення педагогічних дисциплін uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account