Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики

Show simple item record

dc.contributor.author Пономарева, Н. С.
dc.date.accessioned 2021-05-08T20:40:15Z
dc.date.available 2021-05-08T20:40:15Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 372.800.2::[378.147+51]
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7869
dc.description Пономарева Н. С. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педа. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Н. С. Пономарева ; наук. кер. С. О. Семеріков ; Криворізький державний педагогічний університет. - Кривий Ріг, 2021. - 299 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційну роботу присвячено проблемі розробки та впровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики. На основі аналізу наукової літератури розкрито роль та місце інформатики в компетентнісно зорієнтованій підготовці майбутніх учителів математики; уточнено та схарактеризовано структуру, зміст та показники сформованості інформатичних компетентностей майбутніх учителів математики; розроблено модель комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики. Теоретично обґрунтовано та апробовано комп’ютерно-орієнтовану методичну систему навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики, що складається із цільового (формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів математики), проєктувального (проєктування системи інформатичних компетентностей та методичної системи навчання), технологічного (створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання інформатичних дисциплін) та результатного блоків; здійснено її експериментальну перевірку на основі розроблених критеріїв та показників. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Криворізький державний педагогічний університет uk_UA
dc.subject майбутні учителі uk_UA
dc.subject математика uk_UA
dc.subject система навчання uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.title Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account