Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хором

Show simple item record

dc.contributor.author Юнда, В. В.
dc.date.accessioned 2021-05-08T20:28:24Z
dc.date.available 2021-05-08T20:28:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 378.016:78(043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7868
dc.description Юнда В. В. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хором : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В. В. Юнда ; наук. кер. Л. М. Сбітнєва ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», - Старобільськ, 2021. - 279 с. uk_UA
dc.description.abstract На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної, культурологічної й мистецтвознавчої літератури розкрито стан дослідженості проблеми фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хором та її понятійно-термінологічний апарат; проаналізовано історико-педагогічні аспекти розвитку дитячого хорового виконавства в Україні; визначено сутність, структуру та особливості формування компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва в роботі з дитячим хором у процесі фахової підготовки; розроблено критерії та показники рівнів сформованості їхньої компетентності; теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хором у процесі вивчення фахових дисциплін. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject майбутні вчителі uk_UA
dc.subject музичне мистецтво uk_UA
dc.subject вокальне мистецтво uk_UA
dc.subject фахова підготовка uk_UA
dc.title Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з дитячим хором uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account