Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Система формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах

Show simple item record

dc.contributor.author Кабацька, О. В.
dc.date.accessioned 2021-05-07T19:32:52Z
dc.date.available 2021-05-07T19:32:52Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.other УДК 378.017:613
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7865
dc.description Кабацька О. В. Система формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.07 — теорія та методика виховання (011 — Освітні, педагогічні науки) / О. В. Кабацька ; наук. консультант Н. О. Ткачова ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харків, 2021. - 527 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах. У роботі досліджено генезу ідеї здоров’язбереження здобувачів університетської освіти в історії педагогічної думки, розкрито роль і значення здоров’язбережувального освітнього середовища класичного університету для оптимізації освітнього процесу. Обґрунтовано концептуально-методологічні засади дослідження проблеми формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах. Здійснено сутнісно-феноменологічний та структурний аналіз здоров’язбережувального освітнього середовища класичного університету. З’ясовано суть здоров’язбережувальної компетентності здобувачів університетської освіти, визначено зміст її структурних компонентів. Теоретично обґрунтовано систему формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах. Розроблено науково-методичне забезпечення цієї системи. Експериментально перевірено ефективність розробленої системи формування у здобувачів освіти здоров’язбережувальної компетентності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди uk_UA
dc.subject здоров’язбереження uk_UA
dc.subject виховання uk_UA
dc.subject здоров`є людини uk_UA
dc.subject навчальні заклади uk_UA
dc.title Система формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account