Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Взаємозв’язок та взаємозалежність самостійної роботи студентів і потенціалу соціуму

Show simple item record

dc.contributor.author Краснова, Н. П.
dc.date.accessioned 2021-03-21T17:53:50Z
dc.date.available 2021-03-21T17:53:50Z
dc.date.issued 2020-02
dc.identifier.issn УДК 378.147:316.47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7568
dc.description Краснова Н. П. Взаємозв’язок та взаємозалежність самостійної роботи студентів і потенціалу соціуму / Н. П. Краснова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2020. - №2 (333) лютий. - Ч. 2. - С. 167-180. uk_UA
dc.description.abstract У статті охарактеризовано компоненти готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності (когнітивний, праксікологічний та особистісний), що складають структурні компоненти системи професійної підготовки студентів вищого навчального закладу; визначено сутність самостійної (позааудиторної) роботи студентів, яка вміщує навчально-дослідну, науково-дослідницьку роботу студентів з метою оволодіння фундаментальними знаннями, професійними вміннями та навичками діяльності за профілем, досвідом творчої, дослідницької діяльності та сприяє розвитку самостійності, відповідальності і організованості, творчого підходу до вирішення проблем навчального і професійного рівня, а також як організований процес. Надано характеристика потенціалу соціуму, що являє собою сукупність соціальних явищ внутрішньо індивідного, інтеріндивідного і метаіндівідного. Доведено що: самостійна робота студента є різновидом соціальної діяльності, яка спрямована на засвоєння соціального досвіду, хоча носить індивідуальний характер, але є соціальним за змістом, так як створює для навчальної діяльності, для соціуму соціально-значимий результат; різниця самостійної роботи студента і соціуму полягає в тому, що вона лише елемент соціуму, мета якої – підвищення рівня знань, навичок і умінь на основі використання різноманітного соціального досвіду, а в цілому – використання потенціалу соціуму для вирішення власних завдань. На основі діяльності всіх суб’єктів організації самостійної роботи студента (педагога, тьютора, представників соціальних інститутів і самого студента) визначено, що вона може розглядатися як соціостворюючий чинник складових соціуму і розвитку можливостей студента. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject студентська молодь uk_UA
dc.subject самостійна робота студентів uk_UA
dc.subject потенціал соціуму uk_UA
dc.subject соціум uk_UA
dc.title Взаємозв’язок та взаємозалежність самостійної роботи студентів і потенціалу соціуму uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account