Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Факультет природничих наук by Title

Browsing Факультет природничих наук by Title

Sort by: Order: Results:

 • Боярчук, Е. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2008)
  Лейкоциты играют большую роль в обеспечение гемостаза, содержат различные факторы, способствующие и препятствуя свертыванию крови. Важное место для морфологической диагностики ДВС-синдрома заимствует явление агрегации ...
 • Скрипник, Н. М.; Іванюра, І. О.; Раздайбедін, В. М.; Лисенко, С. Г.; Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2012)
  Одержані дані дають підстави стверджувати, що фізичні навантаження суттєво впливають на дихальну систему. Характер реагування на показники дихальної системи фізичних навантажень у спортсменів відзначаються вихідним станом ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Встановлено, що при формуванні ДВЗ-синдрому, в період найбільш виражених порушень гемостазу, розвивався нейтрофільний лейкоцитоз. При цьому в циркулюючих нейтрофілах зменшувалась кількість гранул і одночасно у плазмі крові ...
 • Боярчук, Е. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  В данном учебнике рассматриваются вопросы анатомии центральной нервной системы, эволюции и онтогенеза нервной системы. Материал учебника направлен на формирование у студентов прочной материальной базы для понимания сложного ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У даному підручнику розглядаються питання анатомії центральної нервової системи, еволюції та онтогенезу нервової системи. Матеріал підручника спрямований на формування у студентів стійкої матеріальної бази для розуміння ...
 • Боярчук, О. Д. (Альма-матер, 2008)
  Цей навчальний посібник являє собою великий матеріал, який у доступній формі розглядає особливості будови відділів ор-гана слуху, сучасні уявлення про природу звуку й теорії звукос-прийняття, основні питання фоніартрії й ...
 • Гаврилюк, Ю. В.; Гаврилюк, О. В. (2016)
 • Гаврилюк, Ю. В. (2016)
  Поведено багаторічні дослідження бур’янового компоненту та його насіння в різних типах культурфітоценозів прилеглих до полів, з метою виявлення біологічних показників та міри пристосування насіння бур’янів до умов, ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних і практич них робіт із загальної біології, складені відповідно до програми з біології для 11-річної школи рівня стандарту зі змінами. До робіт подано список необхідного ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних і практичних робіт із загальної біології, складені відповідно до чинної програми для 11-річної школи академічного рівня. До робіт подано список необхідного обладнання й ...
 • Вовк, С. В. (2015)
  Видання містить методичні розробки лабораторних досліджень, практичних робіт із біології тварин, складені відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової ...
 • Вовк, С. В. (2016)
  Видання містить методичні розробки лабораторних досліджень і ро- біт, дослідницьких практикумів з біології людини, складені відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним ...
 • Вовк, С. В. (2017)
  Видання містить розробки лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт із загальної біології, що складені відповідно до програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими ...
 • Виноградов, О. О.; Виноградов, О. А.; Бойченко, П. К. (2014)
  У статті наведено стислий огляд спеціалізованих шкал, що використовуються для оцінки ступеня тяжкості поліорганної дисфункції. На рідставі розглянутих шкал, вивчення літературних джерел і власних спостережень запропоновано ...
 • Ропаєва, М. О. (2014)
  Дана робота є фрагментом кафедральної наукової теми "Механізми адаптації організму до впливу ендогенних та екзогенних факторів середовища", № державної реєстрації 0198U0026641.
 • Боярчук, О. Д.; Виноградов, О. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Навчально-методичний посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт і включає найпоширеніші методики виявлення стресу, психологічні методики дослідження реактивної тривожності, методики визначення рівня ...
 • Боярчук, О. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У навчальному посібнику викладаються найсучасніші відомості про механізми стресу, що дозволять створити базу для розуміння закономірностей, які спостерігаються у людини. Важливе місце при цьому займає з одного боку біохімічна ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account